mitMARTEC

Sikkerhed

Sikkerhed for personer, der arbejder i offshore branchen og industrien er særdeles vigtig og i høj grad et konkurrenceparameter virksomhederne.

Der er konstant fokus på sikkerheden og forbedringstiltag evalueres kontinuerligt med henblik på at skabe de bedste sikkerhedsmæssige arbejdsforhold så man undgå arbejdsulykker.

 

Det kan have katastrofale konsekvenser for medarbejderen der kommer ud for en arbejdsulykke og det kan medføre store tab for virksomheden.

 

Til at sikre de bedste sikkerhedsmæssige arbejdsforhold har man brug for kompetente faglærte medarbejdere.

 

Hvilke kompetencer får du?

Når du vælger fagmodulet Sikkerhed vil du efterfølgende kende relevante direktiver og standarder inden for sikkerhed.

Du lærer om sikkerhedsbestemmelser i forhold til maskindirektivet og ATEX.

Du kender ligeledes sikkerhedsbestemmelser, der gør sig gældende offshoremæssigt, både nationalt og internationalt.

Du er ligeledes i stand til at foretage risikovurderinger på arbejdspladsen - før, under og efter en opgave udføres.

 

Nærmere detaljer

Hent fuld kursusbeskrivelse her

 

Datoer

Næste kursus for Sikkerhed

05.10 + 06.10 + 11.10 + 18.10 + 27.10 (eksamen)

5 ECTS point

 

Kontakt og optagelse

Bettina Overbeck

Administrativ medarbejder

Tlf.: 9620 8888

bov@martec.dk

 

Pris

4.000,- DKK