mitMARTEC

Akademiuddannelsen i automation og drift

Akademikurser er uddannelse for faglærte, som kan tilrettelægges efter dine behov og i dit tempo. Du kan selv vælge, hvilket moduler du tager hvornår og over tid sammensætte en hel uddannelse.

 

MARTEC udbyder i samarbejde med UCN akademiuddannelsen i automation og drift. På studiet beskæftiger du dig med emner som: el-teknologi og integrerede automatiske enheder, automationsdesign, drift og vedligehold, maskinteknologi (offshore eller industri), sikkerhed, offshore produktion og teknologi, robotteknologi og udvidet regulering.

 

Følgende moduler udbydes på MARTEC:

 

Hvem kan tage uddannelsen?

Elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere og andre med relevant erhvervsuddannelse eller studentereksamen har adgang til uddannelsen.

 

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Automation får større og større betydning i vores hverdag. Det gælder f.eks. på energiområdet, i velfærdsektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion. Du kan stå i spidsen for den praktiske installation af fremtidens intelligente anlæg, herunder opstilling, indkøring, optimering og drift.

 

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde som selvstændig eller som ansat rådgiver i produktionsvirksomheder eller hos (under)leverandører til offshoreanlæg. Du vil typisk arbejde med følgende opgaver:

* Planlægning af udviklingsopgaver og vedligeholdelsesprojekter

* Modellering og programmering

* Automatiseringsarkitektur

* Tekniske udviklingsværktøjer

* Sikring af, at gældende standarder for vedligehold overholdes

* Sikring af tekniske anlægs driftssikkerhed og -stabilitet

* Håndtering af kommunikationsteknologier og protokoller

* Styring og regulering i det maskintekniske område

* Projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger

 

I løbet af studiet kan du specialisere dig inden for industri eller offshore, olie og gas. Her vil du f.eks. arbejde med følgende opgaver:

 

Offshore, olie og gas (MARTEC)

* Opbygning og drift af platforme

* Planlægning af den tekniske virkemåde af tekniske anlæg, så de fungerer driftssikkert og optimalt

* Vurdering af driftsmæssige problemstillinger under hensynstagen til sikkerhed og miljømæssige forhold

* Optimering og udvikling af maskintekniske anlæg

 

Industri (UCN)

* Netværksteknologier og kommunikationsprotokoller

* Dimensionering, design, programmering, konfiguration og vedligehold af styrings- og reguleringsanlæg

* Styring, regulering, overvågning og kommunikation

* Idriftsættelse og optimering af automatiske anlæg

* Fejlsøgning samt servicering og vedligeholdelse af mindre automatiske anlæg

 

Byg Oven På

Alle akademiuddannelser i Danmark præsenteres på www.bygovenpå.dk