mitMARTEC

Praktisk information

På denne side finder du praktisk information og nyheder til elever og pårørende. 

 

Aktuel information  

 

 

Post til elever

Breve (max 50 gram)  til elever på DANMARK skal under hele uddannelsen sendes til:

 

Navn og elevnummer                              
Skoleskibet DANMARK                            
c/o MARTEC                                             
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
 

 

Information under togtet

Når DANMARK er på togt, sendes der løbende positioner og dagbøger hjem til MARTEC. Disse informationer bliver  lagt på hjemmesiden, men det præcise tidspunkt kan variere i løbet af togtet.