mitMARTEC

Velkommen til nye studerende

I juli og august siger MARTEC velkommen til en stor gruppe nye studerende og kursister på en lang række uddannelser.

 

SkibsassistentStudiestart Juli 2014 - Sk Sv

64 nye elever fordelt på fire klasser er d. 28. juli 2014 startet på uddannelsen til befaren skibsassistent. Cirka halvdelen (to klasser) er startet på 20-ugers afslutningsmodul for skibsassistenter på basis af en uddannelse som ubefaren skibsassistent og sejltid. De to øvrige klasser består af håndværkere, som skal gennemgå 10-ugers kursus til befaren skibsassistent for personer med svendebrev.

 

Maskinmester

Til 11. august 2014 er der optaget 86 nye studerende på professionsbacheloruddannelsen til maskinmester. 54 af disse starter på værkstedsskoleforløbet, som udgør de første 1½ år af uddannelsen for gymnasielt uddannede inkl. praktik. Øvrige starter på den 3-årige teoretiske del sammen med studiekolleger, som netop har afsluttet værkstedskoleforløbet eller andre forløb. Ialt bliver holdet på den teoretiske del på 64 studerende.

 

Adgangskursus

Samtidig starter ca. 20 nye studerende på Adgangskursus til maskinmester-uddannelsen på MARTEC i Frederikshavn. Derudover opstarter et hold på AAU. Disse vil efter ½ år have mulighed for at søge direkte ind på maskinmesteruddannelsens teoretiske del.

 

Velkommen til jer allesammen.