mitMARTEC

Minister Morten Østergaard starter debat-turné på MARTEC

Uddannelsesminister Morten Østergaard vil løfte kvaliteten af de danske videregående uddannelser. Til det formål har han netop nedsat et ekspert-udvalg og nu besøger ministeren alle de videregående uddannelsesinstitutioner for at diskutere relevans, kvalitet og sammenhæng. MARTEC i Frederikshavn er blevet valgt som ramme for det første af en række kvalitetsmøder, som leder op til den kommende reform.

 

Mødet finder sker mandag d. 11. november på det maritime og polytekniske uddannelsescenter MARTEC, hvor ministeren vil holde oplæg om regeringens målsætning og studerende og undervisere fra det maritime og polytekniske uddannelsescenter skal bidrage med deres erfaringer og ideer til at skabe relevante uddannelser med høj kvalitet.

 

Uddannelsesministeren lancerede for nylig en række nye mål for Danmarks videregående uddannelser. Kvaliteten skal løftes og fokus skal i højere grad flyttes fra sidste eksamen til første job, så alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse. Der skal samtidig skabes bedre sammenhæng i de videregående uddannelser, så overlap, spildtid og dobbeltuddannelse undgås.

 

Den nære forbindelse til erhvervslivets behov og krav er bl.a. kendetegnende for maskinmester-studiet på MARTEC, hvor praktikophold i virksomheder udgør en stor del af uddannelsen. Her er der tradition for, at alle studerende får praktikplads og ofte også kommer i job i praktik-virksomhederne efterfølgende.

 

Ministeren skal på rundtur til MARTECs tre forskellige afdelinger i Frederikshavn og får lejlighed til at opleve såvel undervisning som kursus-aktivtet på tæt hold. Ministeren har i forvejen fokus på de maritime uddannelser og i juli 2013 besøgte han Skoleskibet DANMARK i forbindelse med Tall Ships Races i Aarhus. Forud for debatten vil ministeren også blive præsenteret for arbejdet med at internationalisere de maritime uddannelser og bestræbelserne på at sætte gang i forskning og innovation indenfor de maritime fag.

 

Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne, ser frem til ministerens besøg:

 

-          Vi er glade for at Morten Østergaard prioriterer at besøge MARTEC og derved får indsigt i den positive udvikling af den maritime uddannelsesklynge i Nordjylland og den positive vækst i den maritime industri.  Vores uddannelser er yderst relevante for erhvervslivet, dimittenderne er efterspurgte og da den maritime industri konkurrerer internationalt, gør vi meget for at etablere en international profil på de studerendes uddannelse. Vi ser derfor frem til en god debat med ministeren omkring dette meget relevante emne.