mitMARTEC

Uddannelsesminister Morten Østergaard besøgte MARTEC

Ministeren var på rundtur på MARTECs filialer, holdt frokostmøde om maritim forskning og sluttede af med at debattere uddannelse med studerende og ansatte.

  

.

 

Med til mødet om professionsnær maritim forskning var repræsentanter fra MAN Diesel & Turbo, Aalborg Universitet, Erhvervshus Nord og MARTEC. Virksomheder og uddannelsesinstitutioner som står klar til at bidrage igennem oprettelse af bl.a. ph.d. stillinger og etablering af maritim forskning indenfor udvalgte relevante specialer – med udgangspunkt i, hvad erhvervet i regionen finder relevant. 

 

Forskningen vil også indgå som et element i det Maritime Brancheudviklingscenter, som er under etablering i et samarbejde mellem MARCOD og MARTEC.   

 

Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne, uddyber:

 

- Det er vigtigt for den fortsatte vækst i regionen, at der bliver sat skub i den maritime forskning og teknologiudvikling.  Vi skal give den maritime industri de bedst mulige vækstmuligheder og understøtte den positive udvikling i regionen.  Små– og mellemstore virksomheder skal have lettere adgang til forskningsmiljøet, og det tror vi kan opnås, gennem det samarbejde vi har med Aalborg Universitet og MAN Diesel & Turbo. Let adgang til uddannelse, kompetenceudvikling og forskningsaktivitet vil være med til at tiltrække og fastholde kompetence og medarbejdere.

 

Uddannelsesministeren tog godt imod budskabet og opfordrede partnerne til at forsætte arbejdet. Herefter fortsatte besøget med et større debat-arrangement med studerende og ansatte. Debatten var det første i en række af kvalitetsmøder på landets videregående uddannelser, hvor temaet er kvalitet, relevans og sammenhæng.

 

Efter et kort oplæg fra ministeren selv omkring regeringens ambitioner på området, gik deltagerne frisk til sagen med forslag om forbedring af alt fra praktikordning, talentprogrammer og SU-system.

 

Undervisere og studerende bad ministeren stille krav til rederierne om, at give flere maskinmesterstuderende praktikophold til søs. Det giver de studerende en uvurderlig ballast i deres videre studier. En opfordring som også fik støtte af industrien, repræsenteret på dagen ved MAN Diesel & Turbo.

 

Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne, var meget enig i ministerens ønske om relevans og sammenhæng til arbejdsmarkedet :

 

- Uddannelse skal føre til et job - og derfor er det altafgørende, at erhvervet finder uddannelsen relevant. De maritime uddannelser har tradition for - og er i øvrigt også gode til - at tilpasse uddannelsen til erhvervets behov.  Så godt som alle maskinmesterstuderende er i bachelorpraktik på en virksomhed og ofte fører praktikopholdet til, at den færdige kandidat tilbydes ansættelse.

 

Efter den livlige debat på MARTEC, drog ministeren videre til et lignende arrangement på Aalborg Universitet. Det forventes, at der allerede i foråret kan komme konkrete tiltag til forbedring af de videregående uddannelser.