mitMARTEC

Uddannelsesministeren besøgte Skoleskibet DANMARK

Uddannelsesminister Morten Østergaard besøgte fredag d. 5. juli Skoleskibet DANMARK sammen med borgmester i Aarhus, Jakob Bundsgaard. DANMARK deltager i disse dage i Tall Ships Races 2013 i Aarhus, hvor skibets nye elever også påmønstrer. Ministeren blev modtaget af Kaptajn Kurt Andersen, MARTECs bestyrelsesformand Valter Merrild-Hansen og direktør Pia Ankerstjerne.

 

.

Flere billeder på vej...

 

Besøget blev indledt med en festlig linekastningskonkurrence fra henholdsvis DANMARK og George Stage mellem borgmester og minister. En konkurrence som faldt ud til Morten Østergaards fordel.

 

Lejligheden blev derudover anvendt til en snak om MARTECs arbejde med internationalisering af uddannelserne, som i 2013 for alvor har fået luft under vingerne. Netop internationale tilbud til de studerende står højt på ministerens og regeringens dagsorden.

 

MARTEC har i kraft af donationer fra bl.a. den Danske Maritime Fond og Region Nordjyllands Vækstforum sat gang i en række internationale aktiviteter, bl.a. arbejdes der på at etablere samarbejder med flere maritime uddannelsesinstitutioner i Brasilien omkring udveksling af studerende og undervisere. Skoleskibet DANMARK besøger desuden Brasilien på dets forårstogt i 2014, hvor der forventes deltagelse af brasilianske studerende.

 

Indsatsen sker i samarbejde med Morten Østergaards ministerie for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen. Også den danske ambassade i Brasilien bidrager med støtte og hjælp.