mitMARTEC

Teknik, laboratorier og jobmuligheder lokkede de unge til åbent hus

Interessen for at læse til maskinmester og energiteknolog i Frederikshavn er stor blandt Nordjyllands unge
og uddannelsessøgende. Det kan MARTEC i Frederikshavn konstatere efter at have afholdt to vellykkede
åbent hus arrangementer, hvor deltagerne fik indblik i uddannelserne og fremtidsmulighederne.
Torsdag d. 7/3 dukkede ca. 70 interesserede op for at se skolens mange laboratorier og værksteder i
Frederikshavn. Ugen inden var en lidt mindre gruppe på virksomhedsbesøg hos pumpeproducenten DESMI
i Nørresundby – hvor der også blev orienteret om studierne. Begge gange var det kombinationen af
avanceret teknik og teoretisk viden kombineret med rigtig gode jobmuligheder, som vækkede de unges
opmærksomhed.
”Arrangementerne bekræfter hvad vi allerede kan se på ansøgertallet. De unge har forstået, at en alsidig
teknisk uddannelse som maskinmesteren har nogle kvaliteter, som stadig efterspørges i krisetider. Samtidig
er uddannelsen til Energiteknolog som skabt til fremtidens energilandskab, hvor der både skal optimeres og
spares på udgifterne.” – bemærker Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC.
Kvoter udfordrer erhvervslivet
Trods den store interesse for uddannelserne på MARTEC er erhvervslivet udfordret af vanskeligheder med
at rekruttere maskinmestre pga. den høje beskæftigelse indenfor faget. Denne situation ser ikke ud til at
ændre sig, idet maskinmesterskolerne er underlagt kvoter for optaget af unge. Det betyder, at MARTEC
ikke kan optage mere end 90 maskinmesterstuderende i 2013. Det samme gør sig heldigvis ikke gældende
for Energiteknolog.
Energiteknolog er en 2 årig uddannelse og studieforløbet arrangeres således, at der på baggrund af en
individuel vurdering kan opnås op til et års merit på maskinmesterstudiet. Martec håber at starte det første
hold energiteknologer op i september 2013 i samarbejde med UCN.