mitMARTEC

Støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og Lauritzen Fonden til Skoleskibet DANMARKs togt til Olympiske Lege i Rio de Janeiro 2016

Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 2,5 mio. kr. og Lauritzen Fonden 1 mio. kr. til at realisere planen om et ekstraordinært togt for skoleskibet DANMARK til Rio de Janeiro under De Olympiske Lege i 2016. Formålet med togtet er at promovere den danske maritime industri, det dansk/brasilianske uddannelsessamarbejde samt udbygge de dansk–brasilianske relationer.

 

Under OL repræsenterer skibet Danmark og den danske maritime branche. Skoleskibet DANMARK fungerer som en flot og indbydende ramme og et anderledes mødested for danske og brasilianske interessenter. I løbet af OL togtet uddannes 40 danske og 40 brasilianske elever til skibsassistenter. Skibet blev i 2014 sikret en attraktiv og central ankerplads ud for en af Rio de Janeiros mest prestigefyldte yachtklubber tæt på Sukkertoppen, byens centrum og OL-aktiviteterne.

 

Allerede i 2014 var de første brasilianske elever med på togtet, der gik til Fortaleza og i foråret 2015 sejler danske og brasilianske elever med skoleskibet på togt sammen med en brasiliansk instruktør fra det maritime akademi, CIAGA, i Brasilien.

 

Skoleskibets protektor, HKH Prins Joachim, støtter initiativet, og der er nedsat en styregruppe bestående af Direktør Pia Ankerstjerne (MARTEC), Carsten Følbæk (Senior Vice President, Latin America, A. P. Møller-Maersk), Jens Olesen (Olympisk Attaché i Brasilien), Karl Christian Koch (Formand for Den Danske Olympiske Komité), Kim Højlund Christensen (Danmarks Ambassadør i Brasilien), Sune Rahn (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og Paulo Fabiano Ferreira (Direktør i Rio Yachtklub) der står i spidsen for at finde finansieringen til gennemførsel af togtet.

 

Med de to gavmilde donationer fra Den A. P. Møllerske Støttefond og Lauritzen Fonden har OL togtet fået god rygvind, og der arbejdes nu videre med at rejse de resterende midler, udtaler Direktør for MARTEC, Pia Ankerstjerne.

 

Carsten Følbæk, medlem af Styregruppen og VP i A. P. Møller-Mærsk udtaler:  ”Togtet og opholdet i Rio de Janeiro under legene er et unikt eksempel på godt samarbejde mellem Danmark og Brasilien, som danske firmaer kan drage nytte af både før, under og efter legene. Jeg vil opfordre alle med interesser i øget samarbejde og handel med Brasilien til at bidrage til, at projektet bliver en succes.”

 

Den danske ambassadør i Brasilien, Kim Højlund Christensen, udtaler: ”Skoleskibets besøg under OL har potentiale til at blive et stærkt symbol på den danske deltagelse i legene og det øgede samarbejde mellem Danmark og Brasilien. Skibet vil være en smuk platform for danske aktiviteter og det fælles togt, med blandet dansk-brasiliansk besætning, vil fremhæve uddannelses- og erhvervssamarbejde på flotteste vis.”

 

Jens Olesen, Olympiske Attaché, udtaler:  ”Skoleskibets placering under legene er i verdensklasse og vil understrege Danmarks tilstedeværelse i Brasilien. De danske firmaer skal udnytte denne mulighed for at pleje deres brasilianske forretningsforbindelser samt afholde eksklusive firma-aktiviteter. ”

 

Dansk-brasilianske elever og besætning

De 80 elever, der i 2016 er så heldige at deltage på OL togtet til Rio de Janeiro, kommer til at bestå af unge fra Danmark og Brasilien. Togtet indgår som led i uddannelsen til ubefaren skibsassistent, der inkluderer landbaseret værksteds- og sikkerhedsuddannelse på MARTEC. Det bliver en unik lejlighed for de unge til at skabe relationer på tværs af kulturer og styrke fremtidens relationer mellem Danmark og Brasilien inden for det maritime områder, og danske virksomheder i Brasilien kan rekruttere de brasilianske kadetter efter endt uddannelse.

 

Under togtet vil der blive undervist i portugisisk og ved opholdet i Rio de Janeiro får de danske og brasilianske elever rig lejlighed til at træne deres kulturelle og sproglige kundskaber ved en lang række repræsentationsarrangementer om bord. Den faste besætning på togtet suppleres af instruktører fra de to maritime akademier CIAGA og CIABA i Brasilien.