mitMARTEC

Sikkerhed er et konkurrenceparameter

At agere sikkert og være i stand til at tage vare på sig selv og sine omgivelser er en nødvendighed, hvis man vil have succes i den maritime verden. I løbet af de sidste 2½ dag har 19 kursister gennemgået kurset Grundlæggende Maritim Sikkerhed, der netop sætter fokus på sikkerhedskulturen maritimt.

 

Kurset er udviklet af det Maritime Brancheudviklingscenter i samarbejde med de maritime virksomheder i Frederikshavn. Kurset berører flere forskellige emner, og derfor har man allieret sig med undervisere fra både MARTEC, Brandskolen i Hvims og Skagen Skipperskole til undervisningen.

På kurset gennemgås de væsentligste forhold, der er med til at sikre en god sikkerhedskultur. Det drejer sig bl.a. om personligt sikkerhedsudstyr, generel maritim sikkerhed, brand, førstehjælp, lovgivning og hvilke forhold man skal være opmærksom på, når man arbejder ombord på et skib.

 

Hos Vestergaard Marine Service har man stort fokus på en god sikkerhedskultur, og her er man meget tilfreds med kurset. Projektleder Jens Andersen udtaler:

”Det er vigtigt for os, at medarbejderne er opmærksomme på de risici, de møder, så de er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at imødekomme dem. Vores medarbejdere arbejder over alt i verden og det giver os alle en tryghed, at vi hjemmefra har givet dem nogle grundlæggende kundskaber til at undgå ulykker.”

 

Peter Møller fra det Maritime Brancheudviklingscenter siger: ”Den tætte sparring med industrien og det, at vi kan bruge undervisere, som i forvejen kender praktikken og teorien på det maritime område, har sikret en effektiv og hurtig kursusudvikling, ligesom kvaliteten er i top.”

 

De konkurrencemæssige og økonomiske aspekter spiller også ind hos Vestergaard Marine Service, hvor teknisk direktør Peter Nørgård udtaler:

 

”Vi oplever, at vores kunder i stigende grad decideret kræver, at vi har en god sikkerhedskultur, når de vælger deres leverandører – det er blevet et konkurrenceparameter. Herved bliver vores investering i at sende medarbejderne på Grundlæggende Maritim Sikkerhed ekstra god. Først og fremmest vil vi jo gerne, at vores medarbejdere kommer hjem i samme stand, som de kom om morgenen, og for det andet er det vigtigt, at vi ikke bliver valgt fra af kunder, der kan have tvivl om sikkerhedskulturen.”

 

Kursusforløbene i Grundlæggende Maritim Sikkerhed gennemføres månedligt, næste gang i marts måned. Tilmelding og information kan ske til kursus@mbuc.dk eller på www.mbuc.dk