mitMARTEC

Royal afsked med Skoleskibet DANMARK

HKH Prins Joachim aflagde tirsdag besøg på skoleskibet DANMARK, hvor han deltog i en særlig sejlads fra Frederikshavn til Skagen. Prinsen var i sin egenskab af protektor med til at fejre togt nr. 100 og skibets 80 års fødselsdag – inden skibet satte kurs mod udenlandske farvande.

 

 

.

 

 

Med på den særlige sejlads var også en række inviterede gæster og samarbejdspartnere med tilknytning til MARTEC og skoleskibet.  De 80 elever om bord på skibet, der er godt 3 uger inde i deres uddannelse til ubefarne skibsassistenter, fik flotte betingelser til at vise skibets evner frem for fulde sejl på den godt 4 timer lange tur til Skagen.

 

Internationalisering i fokus

Udover at være en tradition blev den særlige sejlads brugt til at sætte fokus på nye initiativer for skibet og MARTECs maritime uddannelser. Skoleskibet spiller en central rolle i internationaliseringen på MARTEC og i et nyt samarbejde med to store maritime uddannelsesinstitutioner i Brasilien. Et samarbejde, der er kommet i stand i kraft en ny rammeaftale mellem Danmark og Brasilien på uddannelsesområdet, som Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Søfartsstyrelsen indgik i starten af 2013.

 

Et foreløbigt resultat af aftalen bliver, at der på togtet i 2014 vil være fire brasilianske elever med om bord på skoleskibet. Samtidig skal danske maskinmester-studerende sendes til Brasilien i internships og senere som udvekslingsstuderende. Netop Brasilien har stor interesse i dansk maritim viden, særligt indenfor offshore området, hvor landet har store olieinteresser.

 

Skoleskibet besøger Brasilien i 2014

For at bakke op om internationaliserings-projekterne lægger skoleskibet også selv til kaj i Brasilien – mere præcist i 2014 på togt nr. 101. Som noget nyt starter skibets næste togt allerede i foråret 2014. Og ansøgningerne til at blive elev i 2014 skal da også indsendes nu, hvis man vil med når turen går fra Lissabon, over atlanten til Brasilien og retur til Frederikshavn.

 

Se TV2 Nords indslag fra sejladsen her.

Læs NordJyskes artikel om besøget her.