mitMARTEC

Nye regler om SU og studieaktivitet

Starter du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at  du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

 

Disse regler vil være gældende for nye studerende på maskinmesteruddannelsen fra sommeren 2016.

 

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk.