mitMARTEC

Ny udviklingskonsulent i Det Maritime BrancheUdviklingsCenter (MBUC)

Peter Møller er ansat som udviklingskonsulent i det nyetablerede Maritime BrancheUdviklingsCenter (MBUC). Centeret skal bidrage til at skabe vækst i regionens maritime sektor igennem målrettet kompetenceudvikling til virksomhederne i et samarbejde mellem maritime virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

Peter Møller, der kommer fra en stilling som salgschef i telebranchen, skal varetage salg og udvikling af specialtilpassede kurser og kompetenceforløb til virksomheder i den maritime branche udbudt af uddannelsesinstitutioner i fællesskab. Samtidig skal MBUC være drivkraften bag et maritimt uddannelsesnetværk, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen om at udvikle relevante specialtilbud til virksomhederne. Ideen er at kombinere uddannelsesinstitutionernes allerede eksisterende kurser og viden og derved effektivt fremstille relevante kompetenceudviklingsforløb for virksomhederne, så de står stærkere i den nationale og internationale konkurrence.

 

Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne, ser frem til, at der nu kommer ekstra skub i processen med at levere viden og kompetencer til både små og mellemstore virksomheder i den maritime klynge.

 

”Vi er glade for at have ansat Peter Møller, som kommer med en stærk salgsbaggrund. MBUC er i den initiale fase forankret hos MARTEC og skal skabe erhvervsøkonomisk vækst samt understøtte den hastigt voksende maritime industri i regionen. Vi glæder os til for alvor at komme i gang med brancheudviklingscenteret, som hviler på det gode arbejde som uddannelsesnetværket i Skagen og Frederikshavn allerede har igangsat.”  – udtaler Pia Ankerstjerne.

 

Direktør for MARCOD, Christine Lunde udtaler:

 

”MARCOD er dybt involveret i etableringen af MBUC og har indtil nu varetaget faciliteringen af uddannelsesnetværket med konkrete resultater til følges som fx den maritime projektlederuddannelse, som er udbudt i fællesskab af EUC Nord og MARTEC. Vi hilser Peter Møller velkommen og glæder os til at løse de kommende opgaver i fællesskab.”

 

Idéen bag MBUC er udviklet over de senere år og involverer en lang række aktører, herunder MARCOD, MARTEC, Erhvervshus Nord, og Maritime Network Frederikshavn, Nordjysk Brand- og Redningskole, Aalborg Universitet, Skagen Skipperskole, Frederikshavn Kommune, EUC Nord m.fl.

 

Om MBUC

MBUC skal sikre, at det maritime erhverv har en ”easy point of entry” til uddannelse, innovation og forskning i regionen på tværs af uddannelsesinstitutionerne.
MBUC sikrer igennem netværkssamarbejde, at nye kompetence udviklingsforløb tager udgangspunkt i branchens behov. Dette skal sikre at virksomhedernes konkurrenceevne forbedres mest muligt.

 

 

Kontaktpersoner

Direktør, MARTEC
Pia Ankerstjerne
Tlf.: 9620 8888
E-mail: pan@martec.nu

 

Udviklingskonsulent, MBUC
Peter Møller
Tlf.: 5077 0000
E-mail: pmo@martec.nu