mitMARTEC

Ny HF Søfart målretter unge til Det Blå Danmark

 

Den maritime HF uddannelse er blevet opdateret og starter fra sommeren 2014. I Frederikshavn udbydes uddannelsen i et samarbejde mellem Frederikshavn Gymnasium og HF kursus, Skagen Skipperskole og det maritime og polytekniske uddannelsescenter MARTEC – herunder også Skoleskibet DANMARK.

 

Den nye uddannelse har fokus på de maritime vækstområder, som f.eks. offshore og maritim teknologi. Det bliver således muligt at specialisere sig undervejs, så man er optimalt rustet til at læse videre til f.eks. maskinmester, skibsofficer eller indenfor de landbaserede erhverv, f.eks. shipping eller teknologiindustrien.  Samtidig rustes de unge til en maritim karriere ved at blive uddannet ubefarne skibsassistenter ombord på Skoleskibet DANMARK. Toget indgår som et fast element i uddannelsen.

 

Jan Bjeldbak, Inspektor på Gymnasiet ser frem til at optage 56 studerende på den nye HF-Søfart.

”Samarbejdsparterne har besluttet at oprette alle 4 speciale retninger og vi glæder os til at kunne tilbyde de studerende til en overordentlig spændende og relevant uddannelse.  Afgangsklassen i 2013 klarede sig fantastisk godt og vi håber at de nye HF-Søfarts elever klarer sig endnu bedre”.

 

Den nye uddannelse i Frederikshavn vil udbyde samtlige de mulige specialiseringer i den nye uddannelse, og i kraft af det brede samarbejde er der mulighed for at trække på en bred palet af ekspertise indenfor områderne.  I samme ombæring er kvoten hævet, så der nu udbydes i alt 56 pladser i Frederikshavn. Rekrutteringen foregår bl.a. via en ny kampagne, som drives af nuværende elever på uddannelsen, som bl.a. sidder klar på facebook til at møde de interesserede.

 

MARTEC’s uddannelseschef Brian Thomsen fortæller at strukturen i uddannelsen giver de unge en tyvstart på en videregående uddannelse, idet uddannelsen giver et reelt forspring til en række uddannelser.   Uddannelsen retter sig mod talentfulde og ambitiøse piger og drenge, som ønsker en karriere i Det Blå Danmark – på land eller til søs.   Strukturen i uddannelsen giver de studerende en udfordrende og spændende studietid, hvor der veksles mellem teori, håndværk, erhvervssamarbejde og sejlads på Skoleskibet Danmark.”

 

Læs mere på www.hfsøfart.dk eller på Facebook: HF Søfart Frederikshavn.