mitMARTEC

Ny aftale med Brasilien åbner døre for den maritime klynge i Nordjylland

Den store olienation og de da­nske virksomheder i Brasilien har hårdt brug for arbejdskraft og viden. MARTEC i Frederikshavn bidrager gennem et nyt uddannelsessamarbejde med danske virksomheder i Brasilien og med brasilianske uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet betyder, at der blandt andet sendes maskinmester-studerende i internships i Brasilien og der udveksles undervisere og studerende.

 

Det Danske Og Brasilianske Flag Vejrede Side Om Side Aftalen Underskrives Af Søfartsstyrelsen - FIVU Og CIAGA Brasilianske Studerende Som Måske Kan Komme Til Danmark

 

MARTEC var en del af den danske delegation i Brasilien, da samarbejdsaftalen officielt blev underskrevet fredag d. 7. juni, og grundstenen lagt til det fremtidige samarbejde. Et af de første konkrete resultater kan blive, at brasilianske studerende får plads som kadetter på næste års togt med Skoleskibet DANMARK – som bl.a. bringer skibet til netop Brasilien.

 

Lektor på MARTEC, Nano Aalstrup Rasmussen var til stede i Rio de Janeiro og er vendt hjem med positive tilbagemeldinger fra de nye brasilianske partnere: ”Budskabet var helt klart, at vi indgår den her aftale på det helt rigtige tidspunkt, og som ansat på MARTEC giver det da en ekstra dimension i arbejdet, at vi nu får internationale kolleger og studerende at arbejde sammen med. ”

 

Aftalen er led i regeringens Blå vækstplan og de maritime skolers ambition om øget internationalisering af studierne. Rammeaftalen, som blev indgået mellem det danske ministerium for Forskning og Videregående Uddannelse, Søfartsstyrelsen og det brasilianske maritime uddannelsescenter CIAGA, følges op af flere konkrete samarbejdsaftaler i de kommende måneder.

 

Erhvervslivet bakker op

Et af de danske firmaer, som har stor interesse i samarbejdet er Vestergaard Marine Service i Frederikshavn.

 

Direktør Morten Vestergaard, udtaler:

”Vestergaard Marine Service finder den nye uddannelsesaftale vigtig, fordi det åbner en mulighed for at efteruddanne brasilianske medarbejdere i Danmark, hvorved de kan introduceres til vores virksomhedskultur og samtidig øges deres maritime færdigheder.  Jeg ser det også som en klar fordel, at der fremover bliver mulighed for at rekrutterer maskinmestre, der har forhåndskendskab til den brasilianske offshore sektor og som måske endda besidder ekstra sproglige kompetencer.”

 

Står klar til at tage imod internationale studerende

Direktør for MARTEC, Pia Ankerstjerne, ser frem til øget internationalisering:

 ”Aftalen er et led i MARTECS strategiske mål om at blive et internationalt anderkendt maritimt og polytekniske uddannelsescenter.  Vi vil sende vores studerende og undervisere til udlandet og være et attraktivt studiested for udenlandske studerende. Igennem de seneste år har MARTEC arbejdet intensivt på at klargøre organisationen og vi glæder os til at kunne modtage de første udenlandske studerende og undervisere i løbet af 2014. Den danske Maritime Fond og Vækstforum i nordjylland har støttet det indledende arbejde omkring internationaliseringen og nu indledes det faktiske udadvendte, internationale arbejde.”

 

Den danske ambassade i Brasilien er overordentlig aktiv i bestræbelserne på at etablerer de praktiske samarbejdsrelationer, hvilket har gjort de betydeligt lettere at komme i gang – ligesom Den Danske Rederiforening og de danske virksomheder i Brasilien udviser stort engagement og entusiasme.