mitMARTEC

Minister godkender maritim grunduddannelse på MARTEC

MARTEC åbner dørene til uddannelsen som ubefaren skibsassistent på land.

 

MARTEC har netop fået uddannelsesministerens godkendelse til at udbyde de indledende emner på den maritime grunduddannelse. Dermed får unge, med ønsket om at påbegynde en karriere i Det Blå Danmark, endnu en mulighed stillet til rådighed i Nordjylland.

 

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ser gode muligheder i den nye uddannelse i en situation, hvor der er faldende optag på skibsassistentuddannelsen for personer med erhvervsuddannelse.

”Det er vigtigt, at vi har øjnene åbne for muligheder, der kan styrke Det Blå Danmark. Det maritime erhverv kan stå for en vigtig del af den vækst, der skal skabe Danmarks fremtid. Samtidig er det regeringens ambition at give gode muligheder for uddannelse også uden for de store byer. Derfor glæder det mig, at MARTEC nu giver de unge en ny mulighed for en maritim uddannelse i Frederikshavn,” siger Søren Pind.

 

MARTECs direktør, Pia Ankerstjerne, er meget tilfreds med muligheden for at tilbyde uddannelsen som ubefaren skibsassistent på land. 

 

”Der er i stigende grad mangel på folk til de traditionelle søfartserhverv - det gælder både skibsassistenter, skibsmaskinister, skibsførere og maskinmestre. Det Blå Danmark har behov for flere hænder for at sikre væksten i fremtiden og allerede nu oplever erhvervet udfordringer ift. at rekruttere skibsassistenter og skibsførere. Rekrutteringsvanskelighederne forudses at blive værre i de kommende år bl.a. fordi mange skibsførere nærmer sig pensionsalderen. Det er derfor glædeligt at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har lyttet til erhvervet og handlet.”  

 

Det nye udbud som skibsassistent betyder, at unge i Nordjylland nu tilbydes et sammenhængende maritimt uddannelsesspor fra skibsassistent og HF søfart, til fiske- /kystskipper, til skibsmaskinist og til skibsfører/kaptajn. Det er ligeledes muligt at videreuddanne sig inden for de maritime tekniske spor som maskinist og maskinmester/maskinchef.  Uddannelserne i Nordjylland udbydes af hhv. Skagen Skipperskole og MARTEC.  

 

”Det er rigtigt positivt, at vi nu også kan tilbyde de helt unge, som ikke ønsker en gymnasial uddannelse, en grundlæggende maritim uddannelse i Nordjylland. Vi kan tilbyde de unge en sammenhængende maritim uddannelse uden at eleverne skal skifte uddannelsessted. Uddannelsen er en kombination af grundlæggende teori og praktisk uddannelse i sikkerhed og maritim viden samt uddannelse på værkstedsskolen. Alt sammen elementer indeholdt i de uddannelser MARTEC allerede udbyder i dag.” siger vicedirektør Brian Thomsen.

 

Via den grundlæggende maritime uddannelse bliver eleverne studieparate til en videregående maritim uddannelse enten i den polytekniske eller den nautiske retning i Nordjylland.

 

MARTEC har faciliteterne til at kunne etablere uddannelsen med kort varsel og forventer at åbne dørene for nye studerende på skibsassistent uddannelsen på land i januar 2018.