mitMARTEC

MARTEC vejleder til de blå uddannelser

For første gang afholdes en maritim vejledningsdag på MARTEC, hvor rederier og maritime skoler præsenterer mulighederne for karriere og videreuddannelse til det Blå Danmark. Dagen skal give de mange studerende på MARTEC bedre indsigt i, hvad en maritim karriere kan føre til og skabe grobund for bl.a. praktikaftaler og jobs til søs.

 

Der er brug for arbejdskraft, hvis Danmarks ambitioner som blå vækstnation skal indfries. For at imødekomme dette behov og samtidig guide og vejlede de unge på rette vej, har MARTEC inviteret rederier og skoler til en maritim vejledningsdag tirsdag d. 3. marts 2015.

 

Dagen bygges op af en række indlæg fra rederierne, som skal gøre deltagerne klogere på livet til søs og de karrieremuligheder, som følger med. Alt sammen med det formål, at endnu flere skal vælge at uddanne sig videre til og vælge praktik og job inden for Det Blå Danmark. Fra erhvervet deltager Fjordline, A2SEA, Esvagt, Rohde-Nielsen, Det Blå Danmark samt forsvaret, herunder søværnet.

 

Deltagerne på dagen bliver elever fra Skoleskibet DANMARK og HF Søfart Frederikshavn samt studerende på maskinmester-, skibsmaskinistuddannelsen og skibsassistentmodulerne - i alt omkring 220 studerende.

 

Studerende, som endnu ikke læser på et videregående studie, vil på dagen blive præsenteret for uddannelserne til maskinmester, skibsfører samt skipperuddannelserne. Til denne del deltager Skagen Skipperskole og Marstal Navigationsskol samt MARTEC.

 

Dagen afholdes på Kragholmen 180 i Frederikshavn.