mitMARTEC

MARTEC og UCN i nyt uddannelsessamarbejde

Flere faglærte skal læse videre og uddanne sig, så deres kompetencer matcher virksomhedernes behov. UCN og MARTEC har netop fået godkendelse til at udbyde Akademiuddannelsen i Automation og Drift, som er målrettet industriens og samfundets behov.

 

Undersøgelser har vist, at for få faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område benytter sig af mulighederne for videreuddannelse. En af årsagerne er at de udbudte uddannelser ikke i tilstrækkelig grad har været målrettet virksomhedernes fremadrettede behov. Uddannelsen i Automation og drift er en deltidsuddannelse, der kan søges af elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere og andre med relevant erhvervsuddannelse eller studentereksamen. MARTEC skal stå for de retningsspecifikke moduler inden for offshore olie og gas, da underviserne her har kompetencer inden for fagområdet.
 
Studiet indeholder emner som el-teknologi og integrerede automatiske enheder, automationsdesign, drift og vedligehold, maskinteknologi (offshore eller industri), sikkerhed, offshore produktion og teknologi, robotteknologi og udvidet regulering.
 
MARTEC udbyder allerede en specialelinje inden for offshore på maskinmesteruddannelsen, hvor alle studerende også tilbydes det obligatoriske grundlæggende sikkerhedskursus til offshoresektoren. MARTEC har flere undervisere med offshore erfaring, og vi ser frem til at kunne anvende disse kompetencer i en ny sammenhæng, udtaler vicedirektør Brian Thomsen, MARTEC.
 
De resterende dele af uddannelsen udbydes i Aalborg af UCN act2learn TEKNOLOGI, hvor der findes et fagligt miljø med beslægtede tekniske uddannelser. Her vil undervisningen på de obligatoriske moduler og specialelinjen rettet mod industri finde sted. Områdedirektør Hanne Lendal fra UCN act2learn glæder sig over samarbejdet, og ser frem til styrke uddannelsen gennem et stærkt fagligt undervisermiljø på de to uddannelsesinstitutioner. I samarbejdet lægges der også op til fælles udviklingsprojekter, som skal være med til at sikre en fortsat relevans og udvikling af den nye uddannelse.
 
MARTEC har mange års erfaring med at videreuddanne faglærte til den industrielle (maskinmester) og maritime branche (skibsassistenter), og det nye samarbejde bygger videre på disse erfaringer. Vi forventer, at den nye uddannelse i automation og drift vil give en øget aktivitet på skolen og medvirke til at flere faglærte bliver uddannet på et videregående niveau. Det er påkrævet for, at de er rustet til at indgå i udviklingsfunktioner og løse de opgaver, som fremtidens faglærte arbejdsmarked forventes at byde på, afslutter Brian Thomsen.

 

FAKTA OM UDDANNELSEN
Adgangskrav Relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse + to års erhvervserfaring.

 

Økonomi Hvert modul koster mellem 4.000 og 7.000 kroner. Men med selvvalgt uddannelse gennem Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) får du dækket dine udgifter. Du får dækket 85 procent af din løn, når du er væk fra dit job. Din virksomhed kan også vælge at betale såvel deltagergebyr på alle eller nogle af modulerne som løn.

 

Overenskomst baner vejen Akademiuddannelsen er sammensat sådan, at du kan tage den med de to ugers selvvalgt uddannelse, du har ret til om året gennem Industriens Overenskomster og flere andre overenskomster inden for Metals område. Du kan spare op til seks uger sammen.
Kontaktpersoner

Direktør Pia Ankerstjerne
Tlf.: 9620 8888
E-mail: pan@martec.dk

 

Områdedirektør Hanne Lendal, UCN Act2Learn Teknologi
Tlf.: 7269 1680
E-mail: hle@ucnact2learn.dk