mitMARTEC

MARTEC investerer i modernisering og forbedret studiemiljø

Omfattede renovering og udvidelse af MARTEC på vej med fokus på lyst og åbent studiemiljø og mere plads til et stigende antal studerende.

 

.

 

Et længe ønsket udvidelses- og renoveringsprojekt kan nu gå i gang på MARTEC i Frederikshavn. MARTEC udvider med nye undervisningslokaler, energirenoverer og moderniserer de eksisterende bygninger til glæde for de studerende og ansatte, som er vokset i antal i de senere år. Så sent som i forbindelse med regeringens vækstplan, blev MARTEC i sidste uge tildelt ekstra studiepladser til maskinmestre.

 

Den omfattende modernisering vil betyde en markant forbedring af rammerne til undervisning og kursusaktivitet. Planerne inkluderer bl.a. en større tilbygning, som skal rumme ekstra undervisningslokaler og grupperum til de studerendes projektarbejde. Studie- og arbejdsmiljø er i fokus sammen med lys og åbenhed. Udvidelsen skal ligeledes understøtte den internationalisering, som MARTEC igennem de sidste år har arbejdet på.

 

Finansieringen står MARTEC selv for, men investeringen har afventet grønt lys fra uddannelses- og forskningsministeriet og endelig godkendelse fra Folketingets finansudvalg, som færdigbehandlede sagen torsdag.  Et større og mere moderne uddannelsessted er helt i tråd med regeringens fokus på kvalificeret arbejdskraft til det blå Danmark, understreger Uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen.

 

”Martec har virkelig formået at uddanne unge, som arbejdsmarkedet har brug for. Maskinmesteruddannelsen er en af de helt store succeser på uddannelsesområdet, og de unge kommer ud til meget gode jobmuligheder. Derfor sikrer vi nu flere studiepladser. Vi giver hele Martec et løft og jeg er sikker på, at det kommer både de studerende, hele Nordjylland og erhvervslivet til gode”, siger Sofie Carsten Nielsen  

 

Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne, ser frem til at komme i gang:

”Vi er glade for at MARTEC’s udvidelse- og renoveringsprojekt nu er godkendt. At ministeren samtidig øger antallet af studiepladser på maskinmesteruddannelsen gør bare projektet endnu mere aktuelt. Det er afgørende, at vi som maritim uddannelsesinstitution, udover at tilbyde høj undervisningskvalitet, også kan tilbyde vores studerende et topmoderne studiemiljø. Moderniseringen er led i en række strategiske tiltag som bidrager til at gøre MARTEC attraktiv for både danske og udenlandske studerende, og så skal projektet også i høj grad forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. MARTEC uddanner til Det Blå Danmark og vi ser det som en central opgave at bidrage til øget erhvervsøkonomisk vækst indenfor de blå erhverv, hvilket vi nu får langt bedre rammer for at gøre.”

 

Kontaktperson MARTEC

Direktør Pia Ankerstjerne, tlf.: 9620 8888, e-mail: pan@martec.nu

Kommunikations- og marketingmedarbejder Peter Møller Rasmussen, tlf.: 3012 3358, e-mail: pmr@martec.nu

 

Kontaktperson Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 5090 0549, e-mail: care@ufm.dk