mitMARTEC

Maritimt Brancheudviklingscenter på vej

Det nye center skal blandt andet bidrage til, at den voksende maritime sektor i regionen kan finde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i fremtiden. Centeret skal være omdrejningspunkt for et internationalt anderkendt, maritimt miljø og skal tiltrække erhverv og kompetencer for derved at underbygge og styrke væksten i den maritime branche.

 

Det nye Maritime Brancheudviklingscenter (MBUC) skal gøre Frederikshavn og Danmark internationalt kendt for at arbejde aktivt med maritime uddannelser og efteruddannelse, forskning og produktudvikling. Centeret etableres af det maritime og polytekniske uddannelsescenter MARTEC og MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift). Centeret forankres på MARTEC, som også bidrager med en del af finansieringen. Centeret har netop fået økonomisk støtte fra Frederikshavn Kommune til at ansætte en dedikeret projektleder.

 

Direktør for MARTEC, Pia Ankerstjerne udtaler:

- Uddannelsesinstitutionerne og erhvervet har arbejdet sammen om det Maritime Brancheudviklingscenter siden 2011, og der er allerede blevet sat gang i mange aktiviteter, fx efteruddannelseskurser for industrien. Vi er utrolig glade for, at Frederikshavn Kommune nu accelerer projektet ved at støtte ansættelsen af en dedikeret projektleder og derved medvirker til at skabe yderligere vækst og fremdrift i den maritime klynge i Nordjylland.

 

Målet er at centeretskal bidrage til at styrke den maritime udstyrs- og serviceindustris konkurrenceevne ved at kombinere forretningsudvikling og kompetenceudvikling. Udgangspunktet er således et fokus på faglighed og erhvervsøkonomisk vækst.

 

Adm. direktør i MARCOD, Niels Christensen udtaler:

- Det maritime erhverv er en betydelig industri for Danmark, og centret skal støtte op om den erhvervsøkonomiske drivkraft, som det maritime er. Der er store havneudvidelser på vej, som vil skabe forudsætninger for yderligere vækst i den maritime sektor, og derfor er det helt afgørende, at vi sikrer, at de rette kompetencer er til stede med oprettelsen af det nye center. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en hæmsko for den maritime vækst allerede i dag, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer et stort og bredt uddannelsesudbud dér, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er til stede.

 

Og vækst er der i de maritime erhverv i Nordjylland, som med næsten 7000 jobs fordelt på 100 virksomheder bidrager med ca. 40 procent af skattegrundlaget alene i Frederikshavn Kommune. Læg dertil fremtidige havneudvidelser for næsten én milliard kroner, som vil give afgørende muligheder for de maritime virksomheder i landsdelen. Med centeret skal væksten understøttes af en systematisk indsats for at koble de mange faktorer, som er grobund for fremtidige investeringer fra danske og internationale virksomheder.

 

Borgmester Lars Møller, Frederikshavn Kommune:

- Etableringen af det Maritime Brancheudviklingscenter ligger i tråd med Frederikshavn Kommunes satsning på det maritime vækstspor. Vi har stor forventning til at centret både kan være med til at styrke og udvikle det lokale maritime uddannelsesmiljø. Ligesom det kan støtte op omkring de lokale virksomheders mulighed for vækst. I Frederikshavn Kommune betragter vi det derfor, som en investering i fremtidige arbejdspladser.

 

Efter planen skal den kommende projektleder findes indenfor 3-4 måneder, og foreløbig er der finansiering til drift af centeret i 1,5 år. Det er planen, at der derudover skal findes finansiering til en samlet 5-årig opstartsfase for centeret.

 

Kontaktpersoner:

Pia Ankerstjerne, Direktør, MARTEC
Tlf. 40930441
pan@martec.nu

 

Peter Møller Rasmussen, Kommunikations- og Marketingmedarbejder, MARTEC
Tlf. 3012 3358
pmr@martec.nu