mitMARTEC

Maritime Network Frederikshavn uddelte legat

Det gode håndværket hædres

Maritime Network Frederikshavn uddelte torsdag d. 19. januar 2017 en ny og særlig udmærkelse for bedste afsluttende projekt fra MARTEC’s værkstedsskole. Prisen gik til et projekt som udmærkede sig ved særlig høj håndværksmæssig kvalitet og godt samarbejde. Præmien var et legat på 5000 kr til deling i gruppen.

Maskinmesterstuderende med gymnasial baggrund begynder deres uddannelse med tre semestre på værkstedsskolen, hvor maskinteknisk håndværk er i højsædet, inden de slippes løs på de mere teoretiske dele af studiet. Netop en stærk kombination af håndværk og teori er betydende for, at erhvervslivet i stigende grad efterspørger maskinmestre.

 

Prisen for bedste værkstedsskoleprojekt for maskinmesterstuderende i 2016 gik til Benjamin Mejer, Nicolaj Oldenborg, Simon Killerich, Tobias Thomsen & Lasse Juul. Projektet fik karakteren 12 på basis af et håndværksmæssigt fortrinligt arbejde samt en veludført projektrapport. Dog var det også gruppens unikke samarbejde som specielt blev lagt til grund for præmieringen. Gruppen udviste en god rollefordeling samt godt samarbejde med gruppens vejleder, værkstedsskoleunderviser Kurt Nordgren Pedersen.

 

Projektet består i en imponerende dampmaskinemodel, som udover at fungere perfekt udmærker sig ved at være meget smukt fremstillet i kobber og stål. Det er et temmelig kompliceret projekt og meget imponerede, at de studerende fik dampmaskinen til at fungere på de seks uger de havde til projektet.

 

Vsprojektpris

Billedet ses: underviser Kurt Nordgren sammen med tre af gruppens fem medlemmer og direktør Pia Ankerstjerne.

 

Maskinmesteren er en teknisk generalist med håndværksmæssig erfaring, som i dag er ansat indenfor alle tekniske sektorer, hvor man ansætter f.eks. tekniske projektledere, salgs- og serviceingeniører, energirådgivere eller driftsledere. Uddannelsen varer 4½ for gymnasiale studenter og 3½ for faglærte. Har man både gymnasial uddannelse og et svendebrev, kan uddannelsen gennemføres på 3 år. Ledigheden i erhvervet er historisk lav og bredden i uddannelsen gør, at man kan skifte branche i takt med udviklingen i samfundet.

 

Læs mere om Maritime Network Frederikshavn