mitMARTEC

CLEANTECH AT SEA - Konference og Summer School om fremtidens grønne skibsfart

OBS!: ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE AFLYST PGA. MANGLENDE TILMELDINGER.

 

Vil du bruge sommeren på at blive klogere på en højaktuel problemstilling og et af fremtidens store forretningsområder?

 

Så skal du deltage i en højaktuel sommerkonference (3 dage) og tilhørende Summer School (2 uger) om "CLEANTECH AT SEA" i Frederikshavn. Konferencen retter sig mod både erhvervsliv og studerende, der i fællesskab vil se på udfordringerne indenfor området. Konferencen er integreret i et summer school forløb, hvor studerende vil arbejde med problemstillingerne igennem bl.a. forelæsninger, case-øvelser og virksomhedsbesøg.

 

Konferencen 5 - 7. august 2013

Konferencen løber af stablen d. 5-7. august om udfordringerne indenfor begrænsning af forurening fra skibe og fremtidens grønne skibsfart. Her deltager både erhvervsliv og studerende fra relaterede uddannelser.

 

Summer School 5 - 17. august 2013 (7.5 ECTS)

Forløbet fokuserer på de udfordringer, som den maritime branche står overfor efter årtier uden regulering. AAU, MAN og MARTEC leverer indhold og udfordringer - og de studerende skal finde løsningerne!

 

Bag arrangementerne står:

  • Aalborg Universitet
  • MARTEC
  • MARCOD
  • Erhvervshus Nord
  • Sail-projektet under EU's Interreg IV-Bprogram.

 

 

 KONFERENCE-PROGRAM/INVITATION:

 

 Cleantechatsea

SUMMER SCHOOL PROGRAM/INVITATION:

 

Cleantechatsea2