mitMARTEC

Fokus på maritime talenter skal sikre kvalificeret og nødvendig arbejdskraft til blå vækst

Mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft er en stopklods for udviklingen i de maritime erhverv i Nordjylland og søgningen til de maritimt rettede erhvervsuddannelser kan ikke følge med væksten i de blå erhverv. Projektet “Maritime talenter” går nye veje for at imødekomme behovet og sikre at talentfulde lærlinge får kvalificeret viden og støtte allerede tidligt i uddannelsesforløbet.

 

Bag projektet står EUC Nordvest, EUC Nord og MARTEC samt en række netværkspartnere, som indtil videre inkluderer MARCOD, Orskov Yard A/S, MAN Diesel & Turbo SE, Vestergaard Marine Service A/S, Soft & Teknik A/S, Hirtshals Yard A/S samt Mariendal El-Teknik A/S. Projektet er støttet af Region Nordjylland og har som mål at blive et modelprojekt, der skal afstemme branchen med talentfulde elever og skolerne. De unge skal allerede under deres praktikophold have den fornødne støtte og udfordring og sikres beskæftigelse i branchen efter endt uddannelse.

 

Det er blandt eleverne på uddannelserne til smed, industritekniker, elektriker og skibsmontør på EUC Nordvest og EUC Nord, at de skarpeste maritime håndværkere skal findes. Derudover indgår maskinmesteruddannelsen på MARTEC også, da mange faglærte vælger at læse videre ad denne vej. De unge skal udpeges allerede i deres første periode som lærlinge ude i virksomhederne og på hovedforløbet.

 

Forløbet kan f.eks. involvere, at lærlingen stilles overfor større udfordringer eller særlige opgaver, som adskiller sig fra, hvad man normalt giver til denne type elever. I modsætning til andre talentforløb, er der dog i lige så høj grad fokus på høj faglighed og ikke bare teori.

 

Evnerne skal udfordres

De særlige talentforløb skal samtidig have særlig fokus på de forhold og præmisser, som gør sig gældende ude i virksomhederne. Den maritime branche stiller særlige krav til deres medarbejdere og produkter, som allerede tidligt skal indarbejdes i uddannelsen.

 

Projektet er motiveret af nye krav til erhvervsuddannelserne om netop at sætte mere fokus på at udvikle talentpotentialet blandt deres elever. Men hvordan gør man lige det? Det skal afklares via dialog med virksomhederne og efterfølgende udvikling af nye modeller og samarbejdsformer.  Der skal også afvikles særlige talent camps, hvor elever på erhvervsuddannelser og studerende fra maskinmesteruddannelsen arbejder sammen om at løse problemstillinger ude i de maritime virksomheder.

 

Idéen er, at der arbejdes med problemstillinger, som typisk ville kunne varetages af en talentfuld medarbejder, eller som i øjeblikket udfordrer virksomheden mere end normalt. Emnerne fra talent campen kan senere give inspiration til undervisning på talentforløbene.

 

Underviserne klædes på til opgaven

Det nye fokus på særligt dygtige unge kræver, at underviserne på både EUC Nordvest, EUC Nord og MARTEC skal efteruddannes i, hvordan man præcist spotter talentet og tilrettelægger undervisning rettet mod talentfulde studerende. Dette vil f.eks. ske igennem faglig sparring og action learning forløb, hvor de nye undervisningsforløb bliver udviklet direkte i forbindelse med den pædagogiske lærer- og kompetenceudvikling.

 

Underviserne skal også i praktik i den maritime branche, så den fornødne forhåndsviden og branchekendskab er til stede helt ude i klasseværelserne. Lærerne på erhvervsuddannelserne på EUC Nordvest og EUC Nord skal derudover på efteruddannelse på MARTEC i de emner, der bliver relevante for at kunne undervise på talentforløbene.

 

Projektet er støtte af midler fra Region Nordjyllands pulje til Regional Udvikling.