mitMARTEC

Første hold Maritime Projektledere er klar

Første hold Maritime Projektledere er klar efter at have gennemført et særligt kompetenceudviklingsforløb tilpasset den maritime industri.

 

19 kursister har netop afsluttet deres uddannelse indenfor maritim projektledelse. I løbet af de sidste 3 måneder har de i 6 moduler arbejdet med forskellige discipliner indenfor maritim projektledelse.

 

”I den maritime industri havde vi et behov for en specialiseret maritim projektleder uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne greb denne bold og lavede sammen med os en relevant uddannelse, indeholdende både teori og værktøjer som er umiddelbart anvendelige” - det er nogle af de ord som Tom Samson, Formand for Maritime Network Frederikshavn knytter på uddannelsen.

 

I kursusforløbet har det været vigtigt, at have en virkelighedsnær og industri-relevant undervisning, så kursisterne fra modul til modul har kunnet anvende det lærte. Ud over generel projektledelse, så har kursisterne også fået en indsigt i personalehåndtering, kommunikation, kunde/leverandørforhold, regnskab og jura.

 

Uddannelseschef hos EUC Nord Henrik Nielsen udtaler, at ”dette kursushold har været et guldhold, med et stort engagement og interesse for at sætte hverdagen ind i nogle teoretiske rammer. At alle kursister kommer fra den maritime industri har også givet en god fælles referenceramme at diskutere ud fra. ”

Uddannelsen til maritim projektleder er opstået i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne EUC Nord og MARTEC samt MARCOD og branchenetværket MNF (Maritime Network Frederikshavn), som repræsentant for de maritime virksomheder i Frederikshavn.

 

Fra den maritime industri’s side er man også glad for, at de forskellige uddannelsesinstitutioner har samarbejdet på tværs og industrien derved får gavn af de kompetencer, som hver institution har.

 

Tom Samson udtaler, ”det er godt at se, at uddannelsesinstitutionerne samarbejder og på den måde optimerer kompetenceudviklingen i virksomhederne. Vi er således sikret uddannelsesforløb, der bedst matcher vores behov”.

 

Allerede til januar opstarter næste hold Maritime Projektledere med 18 deltagere. Derudover startes et hold til foråret og endnu et til august. Tilmelding sker på www.eucnord.dk

 

Læs mere om Marimt Brancheudviklingscenter her: www.mbuc.dk

For yderligere info, venligst kontakt:

Uddannelseschef

Henrik Nielsen, EUC Nord

Tlf. 7224 6301,

hen@eucnord.dk

 

Udviklingskonsulent Peter Møller, MBUC

Tlf. 5077 0000,

pmo@martec.nu