mitMARTEC

Finansministeren hørte om havneudvidelser og maritime kompetencer

Da finansminister Bjarne Corydon i dag besøgte Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME) var det med fokus på den lokale maritime vækst, som skal understøttes af havneudvidelser i Skagen og Frederikshavn samt et maritimt brancheudviklingscenter.

Efter at finansminister Bjarne Corydon (S) mandag havde været på besøg hos Karstensens Skibsværft i Skagen og MAN Diesel & Turbo PrimeServ i Frederikshavn gik turen til FME, hvor der var fokus på kommunens maritime industri, der er i vækst.

 

Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør for Frederikshavn Havn fortalte ministeren om de planlagte havneudvidelser i både Skagen og Frederikshavn til henholdsvis 300 og 500 millioner kroner.

 

-       Vi ligger ved verdens 3. mest befærdede stræde, hvor cirka 100.000 skibe passerer vores havne hvert år. Det er et kæmpe forretningspotentiale, som havneudvidelserne giver de optimale betingelser for at udnytte. Skagen Havn har allerede indgået en kontrakt om havneudvidelsen, der vil give øget forretningsmuligheder inden for krydstogt, maritim service, bunkring og fiskeri. I Frederikshavn kan vi i dag servicere 40 procent af de skibe, som passerer os, og det vil blive fordoblet med havneudvidelsen, som også giver helt nye muligheder inden for offshore og servicering af borerigge. Vi ser tydelige tegn på, at udvidelsen vil give fremgang på havnens fire kerneområder: turisme og færgefart, maritim service, konventionel havnevirksomhed samt miljø og genvinding. Det giver mening at udbygge begge havne, fordi det er vidt forskellige forretningsområder, som man vil gå efter, fortalte Mikkel Seedorff Sørensen.

 

Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC, fortalte om arbejdet for Det Maritime BrancheUdviklingsCenter, der skal sikre, at virksomhederne nu og i fremtiden kan få de kompetencer, som de har brug for.

 

-       Det maritime erhverv klarer sig godt i Nordjylland, og centret skal støtte op om den erhvervsøkonomiske drivkraft, som det maritime er, ved at sikre den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer. Centret skal knyttes til MARTEC og skal stå på tre ben, som handler om: de ordinære uddannelser, kurser og efteruddannelse samt forskning, produkt- og teknologiudvikling. Tanken om et maritimt brancheudviklingscenter er opstået i kommunen og Erhvervshus Nord og drives i dag af MARTEC og MARCOD, som søger finansiering til en femårig periode, fortalte Pia Ankerstjerne.

 

Niels Christensen, direktør i Erhvervshus Nord, som var med til mødet, er glad for, at ministeren fik indsigt i de lokale maritime vækstmuligheder.

 

-       Vi har havneudvidelser på vej, som vil skabe forudsætninger for yderligere vækst i vores maritime sektor. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en hæmsko for den maritime vækst i vores kommune allerede i dag, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer et stort og bredt uddannelsesudbud dér, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er til stede. Vi har en helt særlig maritim styrkeposition i Nordjylland, og den håber jeg, at finansministeren fik øjnene op for med dagens besøg.