mitMARTEC

Erhvervsdage åbner de studerendes øjne

I alt 41 forskellige virksomheder havde meldt sig til at deltage i MARTECs årlige erhvervsdag for at møde de studerende. For virksomhederne drejede det sig om at rekruttere de bedste studerende tidligt i uddannelsen til projektsamarbejder, praktik og jobs samt at profilere deres teknologi over for fremtidens tekniske ledere.

 

MARTECs årlige erhvervsdag har til formål at bygge bro mellem erhvervsliv og uddannelserne på MARTEC. Her er der tid til at diskutere praktikpladser og karriere efter endt uddannelse. Der er også mulighed for at virksomhederne kan profilere netop deres teknologi over for de kommende medarbejdere i den tekniske og maritime sektor. Erhvervsdagen består ud over en stor erhvervsmesse også af virksomhedsoplæg i klasserne, hvor de studerende får indblik i de aktuelle forhold ude i erhvervslivet, og hvordan hverdagen ser ud, som fx arbejdende maskinmester eller skibsassistent.

 

Dagen spiller en central rolle i den løbende udvikling af MARTEC som en uddannelsesinstitution med fokus høj faglighed og på at levere de kompetencer, som efterspørges ude i erhvervslivet.

 

Direktør Pia Ankerstjerne sætter stor pris på, at virksomhederne tager sig tid til at tale med de studerende mens de stadig er under uddannelse:

 

”Det er alfa og omega for MARTEC, at man efter endt uddannelse står godt rustet til at påtage sig et spændende job ude i de tekniske og maritime virksomheder. Erhvervsdagene er et centralt redskab i vores arbejde med at sikre forbindelsen mellem erhvervslivets behov og uddannelsens indhold. Der bliver skabt rigtig mange kontakter og udvekslet mange visitkort denne dag. Og så får man som ung studerende mulighed for at lære af de erfaringer, som tidligere studerende har gjort sig.”

 

For Nikolaj Nielsen, som til daglig læser på 6. semester af maskinmesteruddannelsen, har dagen været en øjenåbner: 

”Det har været rigtig spændende med en masse forskellige input, fra en bred vifte af virksomheder. Både at forhøre sig omkring de mange forskellige maritime jobmuligheder uddannelsen åbner op for, men bestemt også til lands, hvor der er sat stor fokus på energi- og miljø optimering. Arrangementet giver rig mulighed for at undersøge, hvor man kunne tænke sig at arbejde efter uddannelsen er afsluttet.”

 

Erhvervsdagen d. 4. november 2015 fik da også besøg af alt fra energi- og miljøvirksomheder over rådgivende ingeniør fimaer til mere klassiske brancher som rederier og den maritime service industri. Og MARTEC har arbejdet målrettet på at kunne fremvise bredden af de virksomheder, som i dag aftager bl.a. maskinmestre fortæller kommunikations- og marketingmedarbejder Peter Møller Rasmussen, som er tovholder på erhvervsdagen.

 

Erhvervsdagen er et tilbagevendende arrangement, som finder sted igen d. 2. november 2016.