mitMARTEC

MARTEC og AAU indgår nyt samarbejde

 De maritime uddannelser og den maritime forskning på Aalborg Universitet og MARTEC skal styrkes. Derfor har parterne skrevet under på en samarbejdsaftale, der også skal gøre den nordjyske maritime sektor mere konkurrencedygtig og dermed sikre danske arbejdspladser.

 

Aalborg Universitet og MARTEC, et af Danmarks to maritime uddannelsescentre, samarbejder allerede i dag om Adgangskursus, som er et opkvalificeringsforløb for folk, der ønsker at læse til ingeniør, og det samarbejde er så godt, at parterne netop har skrevet under på en fem-årig aftale, der udbygger samarbejdet markant.

Lektor Kim Sørensen fra AAUs Institut for Energiteknik er også medlem af MARTECs bestyrelse, og han glæder sig over udsigten til et godt samarbejde.

 

Samarbejdet kan sikre et stærkere maritimt uddannelses- og forskningsmiljø i Nordjylland, noget som den maritime industri efterspørger som følge af, at virksomhederne i dag løser helt andre opgaver end for år tilbage.   

- Hovedparten af de traditionelle arbejdspladser på værfterne er røget til lavtlønsområder, og de kommer ikke tilbage. I stedet løser virksomhederne et væld af specialiserede opgaver, som hele tiden skifter.

 

De skiftende opgaver kræver nye og flere kompetencer, og det vil samarbejdet kunne bidrage til, nu vi tager det bedste fra to verdener og slår sammen for at styrke såvel uddannelser som forskning inden for det maritime og off shore-området, siger Kim Sørensen, der blandt andet peger på nye miljøkrav til skibstrafikken og deraf følgende ombygninger af skibe som eksempler på de opgaver, som den maritime industri løser i dag.

 

MARTECs direktør Pia Ankerstjerne glæder sig over det tættere samarbejde med Aalborg Universitet. 

 

- De maskinmestre, vi uddanner, får job meget hurtigt, og industrien efterspørger flere. Med samarbejdet skaber vi en bedre sammenhæng mellem professionsbacheloruddannelserne på MARTEC og kandidatuddannelserne på AAU. Samtidig udbyder vi fælles forløb, så studerende fra MARTEC kan læse et semester på AAU og AAU-studerende et semester på MARTEC. Samarbejdet med AAU vil betyde, at flere studerende fremover får adgang til relevante maritime- og offshore kompetencer. Det giver et bedre og større rekrutteringsgrundlag for virksomhederne inden for den maritime sektor, siger Pia Ankerstjerne.

 

Samarbejdet betyder, at AAU tilbyder en række nye uddannelser inden for den maritime sektor, og på lidt længere sigt skal samarbejdet munde ud i, at parterne udbyder en masteruddannelse i Maritime Technology, som både kan opkvalificere maskinmestre og ingeniører med en maritim specialisering.

 

Dekan på Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Eskild Holm Nielsen, glæder sig over, at AAU med samarbejdet får styrket sin maritime profil.

 

- Aalborg Universitet er Vest Danmarks udbyder af længerevarende tekniske uddannelser, og den position styrker vi med samarbejdet. Det muliggør, at vi kan tilbyde et endnu større udvalg af tekniske uddannelser til gavn for virksomhederne. Vi glæder os over, at vi med samarbejdet har mulighed for at benytte MARTECs faciliteter. Med MARTECs laboratorier og testmotorer vil vore studerende kunne afprøve deres teoretiske viden i praksis, og det vil betyde bedre forståelse af problematikker inden for det maritime, og dermed endnu mere kompetente kandidater. Samarbejdet er til glæde for den nordjyske maritime industri, siger Eskild Holm Nielsen.