mitMARTEC

Mød virksomheder og studerende: Åbent hus på MARTEC og Skoleskibet DANMARK

Virksomheder og studerende står klar til at besvare spørgsmål om MARTECs tekniske og maritime uddannelser, når der afholdes åbent hus d. 2. marts 2016.

Overvejer du at læse til maskinmester, skibsassistent eller starte på HF Søfart er her chancen for at få det bedste grundlag for din beslutning. Ud over præsentation af uddannelserne har du mulighed for at møde MAN Diesel & Turbo, Alfa Laval og Aalborg CSP.

 

Skoleskibet DANMARK afholder Åbent Skib for interesserede i HF Søfart Frederikshavn og skibsassistent-uddannelsen om bord. Dette foregår på Flådestation Frederikshavn i tidsrummet 15.30-17.30 d. 2. marts 2016. Der vil være tidligere elever til stede for at vise skibet frem og fortælle om uddannelsen. Adgang til skibet skal ske via hovedindgangen til Flådestation Frederikshavn.

 

På MARTEC åbnes dørene kl. 18, hvor der er oplæg om maskinmesteruddannelsen, HF Søfart og Skoleskibet DANMARK. Der er rundvisning på det nyrenoverede uddannelsescenter og aktivitet på hele skolen ved studerende.

 

Virksomhederne er også til stede, så gæsterne på MARTEC kan få et indtryk af, hvilke jobmuligheder som ligger i forlængelse af fx maskinmesteruddannelsen.

 

Læs mere om Åbent hus her.

 

 

Om uddannelserne

 

HF Søfart Frederikshavn er en 3-årig kombination af en fuld HF og en maritim erhvervsuddannelse til skibsassistent. Uddannelsen giver ½ års merit til de maritime lederuddannelser (maskinmester, skibsfører) og har indbygget en række specialelinjer og mulighed for højniveau. Uddannelsen udmærker sig ved at være en kombination af teori og praksis og ved at rette sig direkte mod det maritime erhverv med lav ledighed og høje vækstrater. Læs mere og se filmen på www.hfsøfart.dk

 

Maskinmesteruddannelsen er en videregående professionsbacheloruddannelse, som retter sig mod den industrielle sektor og de maritime erhverv. Her løser maskinmestre typisk rådgivnings-, beregnings- og salgsopgaver, leder projekter eller arbejder med drift og optimering af større tekniske anlæg som fx produktions- og energianlæg. Uddannelsen er teoretisk men kombinerer denne med praktisk erfaring og indsigt via bl.a. praktik og virksomhedsprojekter. For studenter varer uddannelsen 4½ år inklusiv et 1½ års værkstedsskoleforløb. For faglærte varer uddannelsen 3½ inklusiv et 6 måneders adgangskursus. Efter endt uddannelse finder maskinmestre i dag ansættelse overalt i samfundet og primært på land.

 

Skoleskibet DANMARK er et 20-ugers uddannelsesforløb, som giver dimittenderne rang af ”ubefaren skibsassistent”. Uddannelsen består af en landdel på MARTEC og et togt med Skoleskibet på ca. 10-12 ugers varighed. Skibets togt går i år til de Olympiske Lege i Rio de Janeiro, hvor skibet ekstraordinært vil være opankret i hele august måned mens legene foregår. Der kan pt. ansøges om plads på uddannelsen i 2017. Læs mere på www.skoleskibetdanmark.dk