mitMARTEC

44 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

Et nyt hold maskinmestre fra MARTEC er på vej ud i det maritime og tekniske arbejdsliv. Torsdag fik 44 nye maskinmestre udleveret deres beviser – dermed melder de sig ind i en eksklusiv klub bestående af omkring 8000 andre maskinmestre i Danmark. En klub hvor der er næsten fuld beskæftigelse grundet uddannelsens bredde og anvendelighed i forskellige brancher.

 

Udvalgt _DSC0082_edit

 

I år er dimissionen lidt speciel, da vi skal sige farvel til fire studerende, der har haft deres daglige gang på MARTEC i 7 år. Det er lang tid og giver en helt særlig tilknytning. Først gik de på HF-søfart, hvor de også havde lejlighed til sejle med Skoleskibet DANMARK. Dernæst blev de optaget på maskinmesterstudiet og nu er de altså klar til en karriere i det Blå Danmark” siger Pia Ankerstjerne, Direktør på MARTEC.

 

Der blev ved dimissionen uddelt en række priser til studerende, som har gjort sig positivt bemærket både fagligt og socialt. Rederiet A. P. Møllers præmie gik til Martin Bruun Larsen, Maskinmestrenes Forening uddelte præmier til Kristian Lisbjerg og Jonas Søndergaard, og MARTEC Maskinmesterklub uddelte pengegave til maskinmester Rene Sort Christensen. Frederikshavn Kommune tildelte deres præmie til Danny Ole Petersen.

 

Som noget nyt blev der ved samme lejlighed uddelt en nyindstiftet pris for bedste værkstedsskoleprojekt fra maskinmesteruddannelsen i det forgangne år. Håndværksprojektet udarbejdes i forbindelse med det maskintekniske forløb, som alle med en studentereksamen skal gennemføre som led i uddannelsen. Prisen for bedste værkstedsskoleprojekt for maskinmesterstuderende i 2016 gik til Benjamin Mejer, Nicolaj Oldenborg, Simon Killerich, Tobias Thomsen & Lasse Juul. Alle fem er klar til at starte på uddannelsens teoretiske nu i januar 2017.

Projektet fik karakteren 12 på basis af et håndværksmæssigt fortrinligt arbejde, samt en veludført projektrapport. Dog lægges gruppens unikke samarbejde specielt til grund for præmieringen, da gruppen udviste en god rollefordeling, samt godt samarbejde med gruppens vejleder værkstedsskoleunderviser Kurt Nordgren Pedersen.

 

Her er de nye maskinmestre
Følgende modtog deres bevis fra MARTEC som maskinmester for at have gennemført processionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (bachelor of technology management and marine engineering):

 

 • Alex Lykke Henriksen
 • Allan Arne Hansen Høyer
 • Anders Gyldenberg Gaardboe
 • Anders Morell
 • Andreas Porsborg Haldrup
 • Carsten Stærmose Berthelsen
 • Christian Meyer Poulsen
 • Daniel Møller Jensen
 • Danny Ole Petersen
 • Emil Rubæk
 • Frederik Skak Mikkelsen
 • Glenn Chrost
 • Jakob Sæderup Kristensen
 • Jannik Steenberg Isaksen
 • Jesper Wehnert
 • John Thomsen
 • Jonas Bjørn Olsen
 • Jonas Jensen
 • Jonas Søndergaard
 • Jonas Aagaard
 • Kasper Nikolajsen
 • Kenneth Bille Weyhe
 • Lasse Astrup Larsen
 • Lasse Hjul Andersen
 • Mads Filholm
 • Magnus Madsen
 • Mark Aunsbjerg Jacobsen
 • Martin Bruun Larsen
 • Martin Engedal
 • Michael Laursen
 • Michael Udsen
 • Morten Aagaard Dyrehauge
 • Nikolai Vejling Andersen
 • Peter Thor Pedersen
 • Rasmus Skytte Christensen
 • Rene Sort Christensen
 • Rolf Kjærlund
 • Stefan Overgaard
 • Steffan Kløjgaard Pedersen
 • Steffen Burholt Pedersen
 • Steffen Møller
 • Søren Schmidt Thomsen
 • Thomas Pettersen
 • Kristian Lisbjerg
 

 

Det gode håndværk hædres

Vsprojektpris _dimission

Maritime Network Frederikshavn uddelte i dag en ny og særlig udmærkelse for bedste afsluttende projekt fra MARTEC’s værkstedsskole. Prisen gik til et projekt som udmærkede sig ved særlig høj håndværksmæssig kvalitet og godt samarbejde.


Maskinmesterstuderende med gymnasial baggrund begynder deres uddannelse med tre semestre på værkstedsskolen, hvor maskinteknisk håndværk er i højsædet, inden de slippes løs på de mere teoretiske dele af studiet. Netop en stærk kombination af håndværk og teori er betydende for, at erhvervslivet i stigende grad efterspørger maskinmestre.

 

Prisen for bedste værkstedsskoleprojekt for maskinmesterstuderende i 2016 gik til Benjamin Mejer, Nicolaj Oldenborg, Simon Killerich, Tobias Thomsen & Lasse Juul. Projektet fik karakteren 12 på basis af et håndværksmæssigt fortrinligt arbejde samt en veludført projektrapport. Dog var det også gruppens unikke samarbejde som specielt blev lagt til grund for præmieringen. Gruppen udviste en god rollefordeling samt godt samarbejde med gruppens vejleder, værkstedsskoleunderviser Kurt Nordgren Pedersen.

 

Projektet består i en imponerende dampmaskinemodel, som udover at fungere perfekt udmærker sig ved at være meget smukt fremstillet i kobber og stål. Det er et temmelig kompliceret projekt og meget imponerede, at de studerende fik dampmaskinen til at fungere på de seks uger de havde til projektet.

 

Vsprojektpris

Billedet ses: underviser Kurt Nordgren sammen med tre studerende fra gruppen og direktør Pia Ankerstjerne.

 

Maskinmesteren er en teknisk generalist med håndværksmæssig erfaring, som i dag er ansat indenfor alle tekniske sektorer, hvor man ansætter f.eks. tekniske projektledere, salgs- og serviceingeniører, energirådgivere eller driftsledere. Uddannelsen varer 4½ for gymnasiale studenter og 3½ for faglærte. Har man både gymnasial uddannelse og et svendebrev, kan uddannelsen gennemføres på 3 år. Ledigheden i erhvervet er historisk lav og bredden i uddannelsen gør, at man kan skifte branche i takt med udviklingen i samfundet.

 

 

Fotos fra dagen i fuld opløsning

Kan hentes via Dropbox her