mitMARTEC

40 nye skibsassistenter fra MARTEC

Fredag d. 6. juni afsluttede 40 nye skibsassistenter deres afslutningsmodul til befaren skibsassistent på MARTEC. Af de 40 har 23 gennemgået det specielle 10-ugers kursus for faglærte, som efteruddanner personer med svendebrev inden for de sorte fag til befarne skibsassistenter.

 

.

 

Skibsassistenterne uden svendebrev har gennemført et 20-ugers kursus og skal nu for en stor dels vedkommende ud og indhente den sidste sejltid, før de kan udmønstre som befarne skibsassistenter. Enkelte andre mangler de sidste kurser eller beviser.

 

MARTEC ønsker alle kursister tillykke og god vind fremover.