mitMARTEC

10 mio. kr fra Den A. P. Møllerske Støttefond til glæde for studerende og personale på MARTEC

Den A. P. Møllerske Støttefond har valgt at donere 10 mio. kroner til udvidelsen og renoveringen af MARTEC og allerede ved udgangen af året står nye og moderniserede lokaler klar.

 

Den store søgning til især maskinmesteruddannelsen gør, at pladsen på Hånbækvej 54 er blevet trang og de gamle bygninger fra 1967 trænger til et løft samtidig med, at bygningerne energirenoveres. Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne, er meget taknemmelig for støtten og udtaler:
 
”Donationen fra den A.P. Møllerske Støttefond er medvirkende årsag til, at vi nu kan lægge en ekstra fløj med multisal til skolen og samtidig udvide vores kantine- og personalefaciliteter, så de matcher tidens standard og skolens behov. Den nye multisal vil kunne danne ramme om langt større arrangementer, hvor vi kan samle både studerende og medarbejdere. Det er også vores forhåbning, at erhvervslivet kan drage nytte af de nye forbedrede faciliteter. Vi er meget taknemmelige for støtten.”
 
Allerede efter påske startede de første byggeforberedelser og det gamle haveanlæg er gravet op for at gøre plads til nybygningen.
 
Det første spadestik på udvidelsen blev taget af borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen, d. 22. april 2015. I de kommende måneder starter arbejdet på det, der bliver et totalrenoveret og fremtidssikret maritimt uddannelsescenter i Nordjylland.

 

 

Billeder fra første spadestik - 22. april 2015

 

.