mitMARTEC

Cookie- og privatlivspolitik på martec.dk

Persondatapolitik for MARTEC

 

Introduktion

For at drive vores organisation og for at kunne tilbyde uddannelsesforløb og kursustilbud, er der en række personoplysninger, som vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige.

 

MARTECs behandling af dine personoplysninger

MARTEC behandler personoplysninger, som er udleveret til os i forbindelse med

- ansøgning om optagelse på et uddannelses- eller kursusforløb

- at du studerer på MARTEC eller i forbindelse med at du er på kursus på MARTEC

- ansøgninger til stillinger på MARTEC

- ansættelsesforhold på MARTEC.

 

Personoplysninger behandles i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som er udarbejdet i henhold til de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

 

MARTEC behandler personoplysningerne for at kunne leve op til vores forpligtelser over for dig i forbindelse med dit uddannelses- eller kursusforløb, ansættelsesforhold hos MARTEC samt vores forpligtelser som selvejende maritim uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Typisk drejer det sig om behandling af disse personoplysninger:

- Navn, adresse, telefon, e-mail, statsborgerskab
- Cpr.nr.
- Adgangsgrundlag, dvs. oplysning om tidligere uddannelser eller ansættelsesforhold
- Eksamensbeviser eller øvrige beviser/dokumentation for gennemført uddannelse
- Straffeattest og kopi af pas (gælder kun for studerende på Skoleskibet Danmark)

 

Opbevaring og sletning

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog skal MARTEC jf. BEK nr. 1585 af 13/12/2016 opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning.

 

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

- Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
- Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
- Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
- Retten til at få dine personoplysninger slettet.
- Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
- Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
- Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

 

Da alle anmodninger skal håndteres af den persondataansvarlige, vil en besvarelse ske hurtigst muligt, men behandlingstiden kan tage op til en måned. Ved særlig omfattende anmodning kan det være berettiget at benytte længere tid. Enhver anmodning vil blive behandlet individuelt.

 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

 

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

 

Du kan som registreret kontakte MARTECs DPO angående spørgsmål om behandling af dine oplysninger og om udøvelse af dine rettigheder jf. Persondataforordningen art. 38 stk. 4. Se kontakt info sidst i denne politik.

 

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Datatilsynet kan også kontaktes fra den digitale postkasse på www.borger.dk

 

Oplysninger, som vi videregiver

Personoplysninger videregives kun i det omfang det er nødvendig for at opfylde vores forpligtelse som uddannelses- og kursusinstitution i forhold til de studerende, kursister og som arbejdsgiver i forhold til skolens ansatte. MARTEC videregiver kun persondata i den udstrækning der er lovhjemmel til det, det er en del af en kontraktlig forpligtelse eller der er givet samtykke til af den registreret. MARTEC indgår databehandlingsaftaler i det omfang, det er påkrævet.  

 

MARTEC kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden, ministerier og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om udviklingen i antal studerende på de maritime uddannelser.

 

Informationssikkerhed

Vi arbejder kontinuerligt på at beskytte MARTEC og vores ansatte mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

 

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på MARTEC:

- Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
- Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

- Kryptering af personoplysninger modtaget på MARTECs hjemmeside.
- Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på MARTECs vegne.
- Vejledning og awareness træning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
- Løbende risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger, for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen hos MARTEC.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik og IT-sikkerhedsinstruks. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger

Kontorleder for studieadministrationen

E-mail: mda@martec.dk

Tlf.: 96208899

 

Dataansvarlig

MARTEC - maritime and polytechnic university college
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn

Danmark
Tlf. 96 20 88 88

martec@martec.dk 
CVR-nr. 70771128
EAN-nr. 5798000023161

 

Kontaktoplysning på DPO

Lektor/jurist Susanne Ketil

E-mail: ske@fms.dk

 

  

Cookiepolitik

 

På martec.dk bruges cookies til at undersøge, hvordan martec.dk bliver brugt ved hjælp af Analyseværktøjer. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

 

Sessionscookies
- når du tilmelder dig et kursus eller arrangement, bruger vi sessionscookies til at adskille brugerne.

 

Persistente cookies
-bruges når du vælger at gemme brugernavn på eksempelvis intranettet.

 

 

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

 

Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

 

Nogle cookies gemmes kun på dit IT-udstyr, så længe du har din browser åben (sessioncookies). Andre cookies gemmes på dit IT-udstyr i et længere tidsrum (persistente cookies). Når du gen-besøger en hjemmeside fornyes cookien typisk.

 

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

 

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Der bruges følgende cookies på martec.dk

 

Nødvendige (1)

 

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

 

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

_mynewsdesk_session

mynewsdesk.com

Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.

Session

 

 

Præferencer (2)

 

Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.

 

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

origin_site

mynewsdesk.com

Angiver den landekode, der er beregn et ud fra brugeren s IP-adresse. Anvendes til at bestemme hvilket sprog, der skal vises for anonyme brugere.

Session

picked_site

mynewsdesk.com

Gemmer brugerens foretrukne sprog på hjemmesiden.

Session

 

 

Statistik (6)

 

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

 

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

_ga

martec.nu

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

2 år

_ga

mynewsdesk.com

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

2 år

_gat

martec.nu

Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.

Session

_gat

mynewsdesk.com

Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.

Session

_gid

martec.nu

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

Session

_gid

mynewsdesk.com

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

Session

 

Marketing (6)

 

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

 

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

0

adform.net

Uklassificeret.

Session

ads/ga-audiences

google.com

Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kun der baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder.

Session

cid

adform.net

Optimerer visning af annoncer ud fra brugerens adfærd kombineret med forskellige annoncørers bud på at vise annoncer for brugeren .

2 mdr.

collect

google-analytics.com

Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.

Session

fr

facebook.com

Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

3 mdr,

tr

facebook.com

Uklassificeret.

Session

uid

adform.net

Registrerer et unikt bruger-ID, som genkender brugerens browser ved besøg på hjemmesider, der anvender samme annoncenetværk. Formålet er at optimere visning af annoncer ud fra brugerens adfærd kombineret med forskellige annoncørers bud på at vise annoncer for brugeren .

2 mdr.

 

 

Uklassificeret (2)

 

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

 

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

comebacks

mynewsdesk.com

Uklassificeret.

1 år

cookieUser

martec.nu

Uklassificeret.

230 mdr.

 

   

Sidst opdateret 25. maj 2018