mitMARTEC

Køleteknisk-kursus Kat.II (EU forordningerne 517/2014 og 2015/2067)

Kursus varighed: 8 dage
Pris: 12.400,00 Kr. inkl. moms inkl. loddekursus.

 

Alle der arbejder med, at servicerer køleanlæg og varmepumper, der indeholder 0-2,5kg HFC-kølemiddel, skal være uddannede til dette og være i besiddelse af et personligt Kategori II certifikat og en Kategori II-autorisation

 

Uden et personligt Kategori II certifikat, og en Kategori II-autorisation kan du ikke købe kølemidler.

 

Målbeskrivelse

Målet er, at kursisten består den mundtlige prøve og de i kurset indlagte praktiske øvelser. 
Der vil ligeledes blive gennemgået det nødvendige pensum i forhold til ADR bekendtgørelsen, der muliggør, at kursusdeltageren, efter bestået prøve, må transportere kølemidler der ikke overskrider frimængdegrænsen.

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er El- og VVS branchen, hvidevaremontører, vedligeholdelses- og driftsansvarlige samt andre personer, der monterer og servicerer mindre køleanlæg, aircondition og alle typer varmepumper, med en kølemiddelfyldning på 0-2,5kg.

 

Varighed

Kurset består af tre moduler på henholdsvis 3, 2 og 3 dage. På kurset bruges ca. 0,5 dag til den afsluttende prøve. Ud over de 8 fremmøde dage skal der forventes at bruge ca. 10-15 timer på casen der laves mellem modul 2 og 3.

 

 

Krav til målgruppen

Kursisten skal have en teknisk faglig baggrund inden for El, VVS eller kølebranchen.

Personer der har loddekursus bevis som led i deres uddannelse skal ikke tage loddekursus (1 dag).

 

Kurset inkluderer loddekursus, og er opdelt i 3 moduler, der kører som følger:

 

Indhold og forløb

Beskrivelse af kursets indhold og forløb finder du her

 

Yderligere information

Claus Jensen cje@martec.dk eller tlf. 9620 8888.

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser