mitMARTEC

Tekniske kurser

MARTECs udbud af tekniske kurser har fokus på de centrale efteruddannelsesbehov indenfor bl.a. el, vvs og miljø-området.

 

Opdateret viden og kompetencer gennem samarbejde

For at sikre en høj kvalitet i undervisningen arbejdes der tæt sammen med en lang række virksomheder som har ekspertviden inden for de respektive teknologier. Mange af vores kurser (BE-kurserne) udbydes i samarbejde med Solar, og tilmelding foregår i den forbindelse via Solar Skolen. Se mere under de enkelte kurser. 

 

Energi- og Miljølaboratoriet

Vores Energi- og Miljølaboratori er oprettet som en platform, hvor der på tværs af faggrænser  arbejdes med udvikling og formidling af efteruddannelseskurser inden for teknik-, energi- og miljøområdet.

 

Herunder kan du se en liste af alle vores tekniske kurser: