mitMARTEC

Maritime sikkerhedskurser STCW

Kursus varighed: 2 dag

Pris: 9.812,50 Kr.

Gyldighedsperiode: 5 år

 

Kursets formål

At træne lodsen i basale/elementære skibsmanøvreringsteknikker ved hjælp af lodsning i et relevant sejladsområde, samt give lodsen kendskab til og forståelse for, hvordan et POD fremdrivningssystem virker.

Gennemførelse

Ovenstående sejladsøvelser og skibsmanøvreringsteknikker skal foretages i et for lodsen relevant lodsningsområde.

 

Ved certificering til et kategori A*, B, B* eller C lodsningsområde, jf. bilag 3 i BEK nr 1077 af 21/11/2012, kan undervisningen gennemføres i en full mission simulator.

 

Kurset omfatter ikke:
Certificering til et kategori A lodsningsområde, jf. bilag 3 i BEK nr 1077 af 21/11/2012, hvor undervisningen skal gennemføres i ”manned models”.

 

Referencer:          

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.6.

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, BEK nr. 1077 af 21/11/2012 

 

Kurset foregår på MARTEC Skagen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for forespørgelse om andre kursusdatoer på tlf. 9620 8888.

 

Kursusdatoer

Dato Ledige pladser
27-05-2019 5 pladser