mitMARTEC

Wake Pitching Propeller (WPP) i modelskala

Simuleringer af propeller wake pitching indikerer, at drejes propellerbladene individuelt, således at de følger en pitch angle trajectory, forøges propeller virkningsgraden med op til 9,4 % og kavitation og støj midskes.

 

Simuleringsmodellerne er ikke tidligere anvendt til denne type beregninger og der er behov for eksperimentelle data til en evaluering og validering af WPP konceptet og de hydrodynamiske computermodeller for WPP.

 

En WPP er ikke tideligere konstrueret.

 

 

 

Problemformulering:

Download

 

KONTAKT   

Uffe Freiberg

Ind. PhD Student

USF@et.aau.dk         

Tlf.: 9620 4639

Hvordan konstrueres en propeller (skalamodel), så propeller bladene følger en pitch-angle-trajectory?

 

  

Deltagere:                                                                             

AAU studerende (kandidatprojekt)                                                          

Energiteknik, AAU

MAN Diesel & Turbo

MARTEC   

 

Projekt status:

Afsluttet JUN 2017