mitMARTEC

Kan landstrøm til skibe blive økonomisk attraktivt?

Ifølge EU direktiv 2014/94/EU skal havne i EU medlemslande udbyde landstrøm, primært i TEN-T havne (transeuropæiske transportnet). Dog ikke i havne hvor der ikke er efterspørgsel.

 

Landstrøm skal erstatte fossilt drevne generatorer installeret ombord til skibe og reducere miljøbelastningen i havnene.

 

Investerings- og driftsomkonstninger er dog så store i dag, at der ikke er nogen efterspørgsel i danske havne. 

Så hvad skal drive implementeringen? 

 

 

Problemformulering: 

JLL

 

KONTAKT   

Jeppe Larsen-Ledet

Lektor

JLL@martec.dk         

Tlf.: 9620 8883

 

EFR

 

 

Erik Frandsen

Lektor

EFR@martec.dk        

Tlf.: 9620 1096

Er det muligt at indføre prioriteret elforbrug ombord på krydstogtskibe, uden at det giver driftsforstyrrelser og komfortforringelser ombord?

Kan effekten af prioriteret elfobrug på skibe og handel på det frie el-marked via et fremtidigt SmartGrid gøre landstrøm attraktivt?

 

 

Projektdeltagere:

MARTEC

Fjordline

EMD International A/S                               

SydEnergi

Nordjysk Elhandel

Frederikshavn Havn

Forsyningen

Scanel A/S

Schneider Electric A/S

 

Projekt status:

I gang