mitMARTEC

Eksperimentelle forsøg med WPP i modelskala

Simuleringer af propeller wake pitching indikerer, at drejes propellerbladene individuelt, således at de følger en pitch angle trajectory, forøges propeller virkningsgraden med op til 9,4 % og kavitation og støj midskes.

 

Simuleringsmodellerne er ikke tidligere anvendt til denne type beregninger og der er behov for eksperimentelle data til en evaluering af WPP konceptet og validering af de hydrodynamiske computermodeller for WPP.

 

 

 

 

 

Problemformulering:

 Download

 

KONTAKT   

Uffe Freiberg

Ind. PhD Student

USF@et.aau.dk         

Tlf.: 9620 4639

Kan WPP konceptet eftervises ved selvfremdrivningsforsøg og kan de hydrodynamiske computermodeller valideres ved åbenvandsforsøg i modeltank?

 

  

 

Deltagere:                                                                             

AAU studerende (kandidatprojekt)

Energiteknik, AAU

MAN Diesel & Turbo

FORCE Technology

MARTEC   

 

Projekt status:

I gang