Erklæring til brug for dokumentation af fartstid:

Fartstidserklæring
Uddannelsesbog