NYHED

MARTEC søger leder til studiesekretariat

Publiceret 07-01-2021

Som leder af vores studiesekretariat, bliver du MARTECs ankerpunkt på den daglige drift af sekretariatet og en del af MARTECs uddannelsesledelse ligesom du bliver sparringspartner for direktionen i forhold omkring administrationen af uddannelserne.

Du kan se frem til følgende ansvarsområder:

 • Leder af studiesekretariatet og nærmeste leder for de dertil knyttede medarbejdere.
 • Ansvarlig for drift og udvikling af de til uddannelserne knyttede administrative systemer.
 • Ansvarlig for indrapporteringer til relevante interessenter.
 • Er i samarbejde med uddannelsescheferne ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af eksaminer.
 • Ansvarlig for opbevaring af karakterlister og udfærdigelse af eksamensbeviser og øvrige beviser.
 • Igangsætter og tovholder på udvikling og løbende optimering og effektivisering af arbejdsgange og processer i studieadministrationen.

Din base bliver på adressen på Hånbækvej i Frederikshavn. Det kan dog forventes, at du til tider skal være til stede på en af MARTECs øvrige adresser. Du ansættes i en fuldtidsstilling med reference til vicedirektøren. Du bliver stedfortræder for uddannelsescheferne i forbindelse med udførelse af jobbet som eksamensinspektør. Sammen med ledelsesgruppen er du med til at indfri MARTECs værdigrundlag samt arbejde for at indfri de strategiske, taktiske og operationelle målsætninger for MARTEC.

Kompetencer
Vi søger en leder, der begejstres af administrativ ledelse og drift, udvikling af administrative opgaver og har en naturlig interesse i at bidrage med effektive indspark, som optimere hverdagen.  Du har en relevant videregående uddannelse som fx administrationsbachelor eller lign. kombineret med ledelseserfaring. Du har praktisk erfaring fra lignende område og kan dokumentere gode resultater. For at lykkes i jobbet er det vigtigt, at du:

 • har erfaring som personaleleder, og formår at skabe rammerne, så dine medarbejdere performer bedst muligt og er top motiverede,
 • har skarp analytisk sans og kan bevare overblikket i et travlt miljø, hvor opgaver kan skifte karakter undervejs,
 • har et højt drive, er arbejdsom og resultatorienteret, er i stand til at drive og styre processer, opgaver og projekter fra idé til færdigt produkt,
 • kan skifte mellem strategisk, taktisk og operationelt niveau i opgaveløsningen,
 • har gode IT-kompetencer og er fortrolig med Office-pakken, især Word og Excel,
 • har erfaring med drift af studieadministrative systemer, som fx SIS, It´s Learning, Tabulex mv.

Interesseret
MARTEC ønsker en lige kønsfordeling og opfordrer derfor både kvinder og mænd til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist 1. februar 2021.

Der gennemføres 2 samtalerunder. Forud for 2. samtalerunde skal ansøgere til stillingerne være indstillet på at gennemføre en personprofil-test.

Søg stillingen via dette link

Har du uddybende spørgsmål til stillingen eller MARTEC i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Brian Thomsen på telefon 2032 5269 eller mail på bth@martec.dk

Om MARTEC
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske professionsbachelor uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Mere information på www.martec.dk