NYHED

MARTEC søger til en nyoprettet stilling en udviklingsorienteret teamleder til 4.- 6. semester på maskinmesteruddannelsen i Frederikshavn.

Teamleder til maskinmesteruddannelsen på MARTEC

Publiceret 07-01-2021

Maskinmesteruddannelsen på MARTEC optager knap 200 studerende om året fordelt på to optag. MARTEC har i alt ca. 100 ansatte. Personalegruppen tilknyttet maskinmesteruddannelsen består af undervisere med primært ingeniørvidenskabelig- eller maskinmesterfaglig baggrund, som har en master- eller kandidatuddannelse, samt en række teknisk/administrative medarbejdere i forskellige støttefunktioner såsom studiesekretariat, studie- og praktikvejledning, teknisk afdeling samt IT.

Som teamleder vil du have omkring 10 undervisere, der referer til dig.

Profil
Teamlederne har det faglige og pædagogiske ansvar for at omsætte studieordning og øvrige tiltag til den konkrete undervisning, som leveres af adjunkter og lektorer på semestrene. Teamlederne har desuden budget- og personaleansvar for en del af det pædagogiske personale på maskinmesteruddannelsen.

Teamlederne indgår i et tæt samarbejde med underviserne på de pågældende semestre, med øvrige teamledere, med uddannelseschefen for maskinmesteruddannelsen og øvrige chefer på MARTEC. Teamledere refererer personalemæssigt til skolens vicedirektør.

Ud over teamleder-rollen er det ønskeligt at den rette kandidat kan varetage undervisning eller andre opgaver i relation til uddannelsen.

Ansvar

Sikre at undervisningen sker i overensstemmelse med skolens pædagogiske profil, studieordningen og modulbeskrivelserne samt implementere dette arbejde i dagligdagen.
Medvirke til at skabe et inspirerende og samarbejdsorienteret team af semesterets undervisere, som understøtter deres udvikling og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Medvirke til at dagsordenssætte og træffe beslutninger i forhold til drift af semestrene, samt til at skabe fælles løsninger og sammenhængskraft på tværs af hold på semesteret og ved overgangen mellem de enkelte semestre.
Bidrage til handlekraft og fremdrift i det tværgående samarbejde mellem semestrene og mellem semestrene og støttefunktioner.

Opgaverne omfatter bl.a.:

Implementering og drift med særligt fokus på implementering af uddannelsens studieordning og modulbeskrivelser samt studieaktivitetsmodel.
Forandringsledelse, herunder drive udviklings- og forandringsprocesser i uddannelsen og på semestrene, der også understøtter realiseringen af strategiske indsatsområder.
Daglig personaleledelse, herunder gennemførelse af medarbejdersamtaler, samt give hyppig feedback og sparring på opgaveløsning til den enkelte medarbejder.
Koordinering af faglige og pædagogiske indsatser i forhold til den enkelte medarbejder samt i forhold til uddannelsens teams.
Understøtte samarbejdet med studievejledningen med fokus på de studerendes trivsel og på høj studiegennemførelse.
Kvalitetsledelse herunder løbende kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen, opfølgning på evalueringer, tilfredshedsmålinger og kvalitetsudfordringer m.m.

Personprofil
Du har en videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau og du har sandsynligvis et indgående kendskab til og erfaring fra tidligere ansættelser i uddannelsessektoren, hvorfra du også gerne har undervisnings- og eventuelt ledelseserfaring. Måske har du allerede suppleret din oprindelige uddannelse med yderligere uddannelse indenfor ledelsesområdet, eller også er du indstillet på, at gennemføre en lederuddannelse som en del af ansættelsesforholdet.

Du er en team-orienteret og samlende leder, der sætter fælles mål og retning samt formidler disse, så der skabes følgeskab – og du følger jævnligt op på om målene nås. Du har en lederstil, der er opsøgende og dialogsøgende og som understøtter forandringer, udvikling, implementering og sammenhængskraft – og så kan du navigere sikkert hvor forskellige interesser skal tilgodeses.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling og vi forventer at du kan starte hos MARTEC den 1. april 2021 eller efter nærmere aftale. Løn og ansættelsesforhold aftales individuelt alt efter din baggrund og i overensstemmelse med de gældende regler for området.

Interesseret
MARTEC ønsker en lige kønsfordeling og opfordrer derfor både kvinder og mænd til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist 1. februar 2021.

Der gennemføres 2 samtalerunder. Forud for 2. samtalerunde skal ansøgere til stillingerne være indstillet på at gennemføre en personprofil-test.

Søg stillingen via dette link

Har du uddybende spørgsmål til stillingen eller MARTEC i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Brian Thomsen på telefon 2032 5269 eller mail på bth@martec.dk

Om MARTEC
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske professionsbachelor uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Mere information på www.martec.dk