SKOLESKIBET

UDDANNELSER

Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fortalte på sit besøg på MARTEC fredag d. 6. december, at hun har valgt at omprioritere midler i ministeriet, således at begge de danske skoleskibe kan gennemføre to togter i 2020.  

Uddannelsesministeren besøger MARTEC og giver en hånd til hele Det Blå Danmark

Publiceret 06-12-2019

Da Ane Halsboe-Jørgensen tiltrådte som Uddannelsesminister lagde hun, som det første, vejen forbi MARTEC, for at blive klogere på en branche hun ikke vidste så meget om på forhånd. Under besøget fik ministeren bl.a. indsigt i, hvordan den maritime branche bidrager til den grønne omstilling nationalt og internationalt. Ministeren har i dag vist, at hun taget de anbefalinger, som det Blå Danmark har givet hende, alvorligt.

Næste år bliver der således to togter med begge de danske skoleskibe, og det betyder, at der uddannes 140 ekstra skibsassistenter, som erhvervet næsten ikke kan vente på at få. Dermed sikres ekstra arbejdskraft til en branche, der står for mere end 20 % af Danmarks eksport, og samtidigt styrkes fødekæden til de videregående maritime uddannelser, blandt andet skibsføreruddannelserne der tilbydes på MARTEC i Nordjylland, på SIMAC og MARSTAL Navigationsskole på Sydfyn.

Under sit besøg på MARTEC udtalte Ane Halsboe-Jørgensen at: Det ekstra togt har været et stort ønske fra både MARTEC og det maritime Danmark, hvor der er stor efterspørgsel på ubefarne skibsassistenter. Nu sørger vi for, sammen med regeringens støttepartier, at erhvervet får den ekstra arbejdskraft, de efterspørger.”  

Ministeren talte med studerende der alle havde været med Skoleskibet DANMARK og som ønsker at blive maskinmestre.

”Jeg talte med flere af de studerende, som har været afsted, og det er tydeligt, at det har været en kæmpe oplevelse som både modner og udvikler de unge. I det hele taget er skoleskibene en god mulighed for at få foden inden for i Det Blå Danmark og en god fødekæde til bl.a. maskinmesteruddannelsen.” fortsatte Ane Halsboe-Jørgensen.

Der er meget stor tilfredshed med beslutningen på MARTEC, som står for driften af statens skib, Skoleskibet DANMARK.

”På hele branchens vegne vil jeg gerne takke ministeren for denne beslutning. Ministeren har ikke blot valgt at prioritere Det Blå Danmark, så flere kan få den grundlæggende maritime uddannelse. Ministeren har også givet tilladelse til, at MARTEC fremover kan tilbyde de unge skibsføreruddannelse – også på professionsbachelor niveau. Det var nogle fantastiske før-jul julegaver.” Sagde direktør Pia Ankerstjerne, og fortsatte: ”Det ekstra togt i 2020/2021 muliggør, at vi kan sejle en “tur rundt om USA”. Det vil vi gøre, bl.a. for at styrke de nære relationer der blev etableret under 2. verdenskrig mellem dansk og amerikansk søfart.  Skibet får altid stor interesse i USA, og vi håber på at kunne give Danmark og dansk industri en rigtig god repræsentativ platform undervejs”.

Skoleskibet DANMARKs primære opgave er at uddanne unge mennesker til det maritime erhverv – også kendt som Det Blå Danmark. Om bord på DANMARK er der 80 unge i alderen 17½ til 23 år, som tilegner sig en internationalt anerkendt grunduddannelse, så de kan komme direkte ud i handelsskibe verden over. Det Maritime Erhverv er internationalt, og derfor har MARTEC igennem de sidste 10 år afholdt undervisningen om bord på engelsk. Skoleskibet DANMARK varetager også en væsentlig repræsentativ opgave, og promoverer Danmark på sine togter rundt i verden, f.eks. under OL i Rio og det kommende OL i Tokyo.

”Vi har rigtig mange ansøgere, og vi oplever, at den maritime branche tilbyder job til vores elever. Allerede under uddannelsesforløbet har vi kontakt med rederier, som tilbyder vores elever job på skibe i farvandene omkring Danmark, såvel som på verdenshavene,” siger driftsinspektør på Skoleskibet DANMARK, Pia Nyborg.

Skoleskibet DANMARK ligger lige nu på Esbjerg Shipyard, hvor et stort renoveringsprojekt finder sted. Det bliver derfor et top-renoveret skoleskib, der starter rejsen i marts 2020 og kommer først hjem til danske farvande i 2021.

Skoleskibet DANMARK er ejet af den danske stat ved Uddannelses- og forskningsministeriet, og den daglige drift varetages af MARTEC.

Fakta 
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark.  Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse til skibsassistent, Maritim Student, professionsbachelor uddannelserne til maskinmester og skibsfører samt sætte-, kyst og fiskeskipper og den konventionsbestemte skibsføreruddannelse. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev sammenlagt i 2017 med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og nu tilbydes alle de maritime uddannelsesretninger i Nordjylland.

Uddannelserne til skibsassistent og Maritime Student, der tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, inkluderer indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer, samt et togt med Skoleskibet DANMARK.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner
Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: pan@martec.dk
Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: rek@martec.dk