UDDANNELSER

NYHED

Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop meddelt MARTEC et positivt svar på ansøgningen om retten til at udbyde ”Professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse”.

Ny professionsbacheloruddannelse på MARTEC

Publiceret 27-11-2019

Baggrunden for MARTECs ansøgning om retten til at udbyde uddannelsen var, dels at imødekomme efterspørgslen efter flere veluddannede og kompetente medarbejdere til Det Blå Danmark, både til lands og til vands, og dels et ønske om at skabe større sammenhængskraft imellem de uddannelser der allerede udbydes i Nordjylland og på MARTEC.

Målgruppen for ansøgere til uddannelsen er studerende med en gymnasial baggrund (STX, Maritim Student/HF-Søfart mv.), og det er fantastisk, at MARTEC nu kan tilbyde denne form for videregående uddannelse til unge mennesker i Nordjylland. Hidtil har uddannelsen kun været udbudt på Sydfyn, så fremover behøver de unge ikke at rejse til den anden ende af landet for at gennemføre en skibsføreruddannelse på professionsbachelorniveau.

”En række rederier, har støttet op omkring MARTECs ansøgning, og vi forventer snarest, at invitere disse rederier til en snak om konkret indhold, praktikpladser mv., så vi kan få planlagt og udbudt en uddannelse, der er helt ”up to date” og relevant i forhold til det erhverv, som skal ansætte de kommende dimittender fra MARTEC,” udtaler vicedirektør Brian Thomsen.

AAU har ligeledes bakket op omkring, at der oprettes en ny skibsføreruddannelse i Nordjylland, og har i samme forbindelse peget på forskellige relevante videreuddannelsesmuligheder som overbygning på skibsføreruddannelsen.

”På MARTEC glæder vi os meget til at få nedbrudt den gældende uddannelsesbekendtgørelse til et konkret og relevant uddannelsesforløb til glæde og gavn for Det Blå Danmark,” slutter Brian Thomsen.

MARTEC forventer at optage de første studerende på den nye bekendtgørelse pr. august 2020.

Fakta
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark.  Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev den 1. juli 2017 sammenlagt med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger.  Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner
Vicedirektør Brian Thomsen; tlf.: 9620 8888; e-mail: bth@martec.dk
Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: rek@martec.dk

Studieadministrationen er åben og klar til at hjælpe. Ring på 9620 8888 hvis du har spørgsmål til en af MARTECs mange uddannelser.

Kursusafdelingen er genåbnet

OK
X