UDDANNELSER

Ny fleksibel maskinistuddannelse på MARTEC

Publiceret 04-09-2018

Der har, i erhvervet og blandt tidligere studerende, i et stykke tid været et udtalt ønske om, at skibsmaskinistuddannelsen blev ændret i den retning, at det var muligt at følge hele eller dele af uddannelsen til skibsmaskinist på afstand. Søværnets personel, der traditionelt har mange der gennemfører uddannelsen til skibsmaskinist, har også ønsket at MARTEC tilbyder dele af uddannelsen på afstand.

MARTEC har lyttet til erhvervets opfordring og en gruppe af undervisere, der har flere års erfaring med undervisning af studerende på skibsmaskinistuddannelsen, har nu udviklet et nyt fleksibelt forløb, der udbydes til start i oktober 2018. Den hidtidige uddannelse udbydes fortsat og gennemføres i det omfang der er tilstrækkelig søgning hertil.

Uddannelsens opbygning
Oprindeligt var skibsmaskinistuddannelsen en del af maskinmesteruddannelsen, men efter en uddannelsesreform i 00érne, hvor maskinmesteruddannelsen blev omlagt, blev skibsmaskinistuddannelsen til en selvstændig uddannelse. Skibsmaskinistuddannelsen har i sin nuværende form, som selvstændig uddannelse, været gennemført 21 gange på MARTEC. Uddannelsen er normeret til 1 år og modellen har hidtil været således, at den studerende har skullet være på skolen i ca. 30 uger efterfulgt af en praktikperiode. Det nyudviklede forløb er opdelt i 4 perioder, 3 teorimoduler á 10 uger efterfulgt af en praktikperiode til søs.

Til forskel fra tidligere er der nu kun krav om tilstedeværelse på MARTEC i 12 af de 30 uger. Hvert modul på 10 uger indledes og afsluttes med en tilstedeværelsesperiode på 2 uger. Her vil den studerende skulle gennemføre forskellige kurser inden for fx søsikkerhed, brandbekæmpelse, førstehjælp mv., ligesom der skal gennemføres forskellige obligatoriske laboratorieøvelser på skolen. Tilstedeværelsesperioderne i slutningen af hvert modul vil endvidere skulle bruges på eksamen i de fagemner der er gennemgået på modulet. Hvis den studerende vælger det, kan praktiktiden inkl. udfyldelse af uddannelsesbog i princippet nu gennemføres sideløbende med undervisningen, hvis den studerende ønsker dette. Herved kan de studerende overføre den modtagne undervisning direkte til sit job

I løbet af de 6 ugers studietid, imellem tilstedeværelsesperioderne på hvert modul, vil den studerende modtage undervisning på andre måder end traditionelt konfrontationsundervisning og skal selvstændigt eller i studiegrupper arbejde med det faglige stof og aflevere forskellige obligatoriske opgaver, ligesom de studerende på faste tidspunkter vil have mulighed for, at blive vejledt på forskellig vis af de tilknyttede undervisere.

”Søgningen til skibsmaskinistuddannelsen har traditionelt været fra hele Danmark såvel som fra Grønland. I det nye setup, vil vi tilbyde, at arrangere kost og logi for de studerende som har bopæl så langt fra skolen, at de i forbindelse med tilstedeværelsesmodulerne har behov herfor. Vi forventer, at uddannelsen i sin nye form bliver mere attraktiv for de studerende og at tiltaget vil medføre et stigning i søgningen til skibsmaskinistuddannelsen,” fortæller Vice Direktør på MARTEC, Brian Thomsen.

Skibsmaskinister får typisk jobs i den mindre skibsfart og i specialskibe og kan opnå maskinchefpapirer i skibet på op til 3000 kW. En dygtig maskinist tjener og får udbetalt i omegnen af 30.000 kr/md og har også mulighed for at tage ansættelses i udlandet da uddannelsen følger den internationale uddannelsesstandard STCW.