UDDANNELSER

Maritime uddannelser og karriere i fokus

Publiceret 21-09-2018

Pier 3 i Frederikshavn summede af liv og aktiviteter torsdag d. 20. september, hvor byens maritime erhvervsliv og uddannelser havde sat hinanden i stævne. En betragtelig del af regionens unge lagde vejen forbi havneområdet, hvor der var mulighed for at høre om job- og uddannelsesmuligheder i Det Blå Danmark, prøve en fritfaldsbåd, opleve røgdykkere, få en tur i hurtigbåd og besøge virksomhederne på havneområdet.

Dagen startede allerede kl. 8, hvor 199 morgenfriske 8. klasseelever fra kommunen var samlet, for at blive inspireret til en maritim fremtid, til arrangementet Workforce of the Future. Dagen bød på virksomhedsbesøg hos bl.a. MAN Energy Solutions, Orskov Yard, Vestergaard Marine Service og mange flere. På Frederikshavn Handelsskole spillede eleverne spillet Seven Seas der er udviklet af Danske Rederiers rekrutteringskampagne, World Careers.

”Det er fantastisk for os at komme ud og se kommende sømænd og kvinder i øjnene. Vi møder masser af unge mennesker, som ikke har den fjerneste idé om, hvad det vil sige, at vælge en karriere i Det Blå Danmark. Efter en dag som i dag, kan vi, om ikke andet, altid mærke, at vi har sået et lille frø. Herefter er det de lokale virksomheder og uddannelsessteders opgave, at lede de unge mennesker videre,” siger Anne Bay Riisager, Kampagneleder World Careers.

Omkring klokken 10 tilsluttede 140 9. klasseelever sig rundvisningerne i virksomhederne.

Maritime Career Day
Da klokken blev 15 sluttede programmet for de inviterede skoleklasser, og arrangementet Maritime Career Day blev for alvor skudt i gang. På Pier 3 var Beredskabscentret vært for en grillpølse og sodavand. Skoleskibet DANMARK havde sænket landgangen, og inviterede de nysgerrige ombord til en snak og en rundvisning. I det store telt på havnen stod 15 uddannelser klar til at fortælle om de mange uddannelser og karrieremuligheder. Blandt de 15 stande var også virksomheder mødt op, for at gøre de unge interesserede i en senere ansættelse eller læreplads..

”Det er vigtigt for os på MARTEC, at støtte op om de initiativer der bliver ”sat i søen” fra Maritime Network Frederikshavn. Netværket vokser ligesom det maritime erhverv i Frederikshavn, og ved at arrangere den Maritime Karrieredag, nu for tredje gang, sætter netværket det lange lys på, og tager ansvar for også at kunne rekruttere kompetent arbejdskraft i fremtiden. Når det så er sagt, er det et helt naturligt sted for os, at gøre opmærksom på de muligheder der er i Det Blå Danmark – MARTEC er jo den maritime uddannelsesinstitution i Nordjylland. Det er også rigtig rart, at kunne se potentielle kommende studerende, og i særdeleshed deres forældre i øjnene, og afmystificere de fordomme der kan være om en karriere til søs,” fortæller Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC.

Shuttlebusser var sat ind på hele havneområdet, for at guide de besøgende ud på virksomhederne, så de også fik en mulighed for at opleve, hvordan en maritim virksomhed opererer til dagligt.

Maritime Career Day er arrangeret af Maritime Network Frederikshavn, i samarbejde med MARCOD, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.